МАРКОВИЋ-АДАМОВ Павле-Паја

МАРКОВИЋ-АДАМОВ Павле-Паја – професор, књижевник, драмски писац и позоришни критичар (Нови Карловци, 16. IX 1855 – Сремски Карловци, 24. I 1907). Гимназију је учио у Сремским Карловцима и у НСаду, права студирао у Прагу и Грацу, а филозофију у Бечу. Од 1830. био је професор гимназије у Сремским Карловцима. Књижевни рад је почео приповеткама у „Јавору“ (1874) и песмама по угледу на Змајеве (Наданове песме у бечкој „Српској зори“, 1877). По књижевној оријентацији он је касни изданак Уједињене омладине српске и њене литературе. Осамдесетих г. писао је приповетке из сеоског живота (Слике и прилике из сеоског живота, Панчево 1833; На селу и прелу, I-II, НСад 1886. и 1888), романтичне у суштини, а по типу привидног реализма немачке, поготову аустријске „Dorfgeschichte“. Тематски, он је „етнографски приповедач равног Срема“, а његово фабулирање редовно укључује компоненту моралистичког и сентименталног односа према животу. Такав је и његов једини драмски посао, „слика из народног живота“ Поп Доброслав (НСад 1895), са савременом темом о етичким питањима везаним за продор назаренских идеја и религије. Као и у неким приповеткама, и код драме се поводио за немачком литературом, тако да је његова драма заправо само темељна прерада, посрба, дела Лудвига Анценгрубера Der Pharer von Kirchfeld. Играна је, са певањем и музиком Хуга Доубека, 1894. у Суботици, Великој Кикинди и Вршцу, а новосадска премијера била је 18. II 1895; одржала се на репертоару и у следеће две сезоне. Мишљења критике о представи, а поготову о делу, била су подељена. Покренуо је 1895. и до смрти уређивао књижевни недељник „Бранково коло“, око којег је окупио готово све значајније писце свога времена. Часопис је, мада површно, информативно, неговао и позоришну критику, па је у њему објављено и мноштво краћих записа о СНП.

ЛИТ: М. Будисављевић, Књижевни рад Павла Адамова, Бранково коло, 1907, бр. 26-27; Ј. Скерлић, На селу и прелу, у: Писци и књиге, V, Бгд 1911; Г., „Поп Доброслав“, Позориште, НСад, 1895, бр. 12; Ј. Грчић, „Поп Доброслав“, Браник, 1895, бр. 21; А-м, О премијери представе „Поп Доброслав“, Стража, 22. II 1895; А-м, „Поп Доброслав“, Ново време, Земун, 6. III 1897.

Б. Кв