МАРКОВИЋ Марија

МАРКОВИЋ Марија – глумица. Рођена је у Великом Бечкереку 1843. Била је супруга глумца Тодора Марковића. Од почетка до јесени 1862. и од почетка 1863. до средине 1864. наступала је у СНП као хонорарни члан. Од краја 1864. до 29. IV 1865. глумила је у дружини Позоришног одбора у Бгду. Чланица НП у Бгду била је од 1868. до 1871, а затим је, са мужем, наступала у путујућим дружинама Лазе Поповића, Фотија Иличића, Милице Биберић и другима. Крајем осамдесетих г. била је у мужевљевој трупи. Тумачила је „достојанствене младе жене“, а доцније драмске и карактерне улоге.

УЛОГЕ: Краљица (Смрт краља Дечанског), Косара (Владислав, краљ бугарски), Савета (Пријатељи), Маркиза (Жена што кроз прозор скаче).

ЛИТ: А-м, Србско народно позориште, Н. Сад, 21. VI 1862. г. „Смрт Стефана Дечанскога“, Даница, 1862, бр. 18, с. 297; А-м, Србско народно позориште, Темишвар, 20. VII 1863. „Пријатељи“, Даница, 1863, бр. 30, с. 479; А-м, Србско народно позориште, Кикинда. 1. VIII 1863. „Жена што скаче кроз прозор“, Даница, 1863, бр. 37, с. 597; А-м, У недељу, 29. дек.: „Смрт краља Дечанског“, Србски дневник, 31. XII 1863; А-м, У недељу 11. јануара даван јеВладислав“, драма од Ј. Поповића, Напредак, 16. I 1864; А-м, У недељу 11. јан. „Владислав, краљ бугарски“, Србски дневник, 19. I 1864.

В. В.