МАРКОВИЋ Марија

МАРКОВИЋ Марија – драмски шаптач (Зрењанин, 20. I 1926 – Нови Сад, 27. IX 1998). Седам разреда гимназије завршила је 1943. у Зрењанину. У СНП је као шаптач у Драми радила од 1. X 1950. до 31. III 1974, када је отишла у инвалидску пензију. Кратко време је радила и као библиотекар у Библиотеци СНП.

Ј. М.