МАРКОВИЋ Маргарета

МАРКОВИЋ Маргарета – главни костимер, руководилац мушких и женских костимера, висококвалификована радница (Бордо, Француска, 25. XII 1900 – Футог, 25. I 1978). У родном граду завршила је занат за модискињу. Од 1927. до 1950. радила је код приватних мајстора у Бгду, а затим се преселила у НСад, где се удала за глумца Димитрија Марковића (в) и 1. XI 1930. ступила у СНП, у којем је остала до 1. XII 1934. За време окупације живела је у Сремским Карловцима и издржавала се од давања часова из француског језика. Поново је ангажована у СНП 1. XII 1944. и у њему радила до пензионисања, 28. II 1961. Комисија за превођење у виша стручна звања у СНП унапредила ју је 1953. у висококвалификовану радницу. Због француског порекла, али и занимања, у СНП су је звали „Мадам Марго“.

Р. Б.