МАРИЋ Љубица

МАРИЋ Љубица – композитор (Крагујевац, 18. III 1909 – Београд, 17. IX 2003). Започела је музичке студије у Бгду, где је на њу нарочито утицао Ј. Славенски, а завршила их на Конзерваторијуму и у Мајсторској школи код Ј. Сука у Прагу. Радила је као професор у музичкој школи „Станковић“ у Бгду, а од 1945. до 1967. је предавала теоријске предмете на Музичкој академији у Бгду. Од 1963. је била дописни члан Српске академије наука и уметности. Добила је  Седмојулску награду СР Србије за животно дело 1965. Са СНП је сарађивала 1967, када је музички обрадила представу Слово светлости.

ЛИТ: М. Кујунџић, Сумња у целисходност, Дневник, 22. II 1967; М. Первић, Стари ритуал и нови театар, Политика, 23. II 1967; С. Селенић, Тотални или ритуални театар, Борба, 23. II 1967; Р. Јовановић, Средњовековна поезија на сцени, Сцена, 1967, бр. 2.

В. В.