МАРИЧИЋ Вељко

МАРИЧИЋ Вељко – глумац (Сисак, 23. III 1907 – Ријека, 30. X 1973). Отац му је био познати глумац Јосип Маричић. Школовао се за зубног техничара, али је већ 1927. почео да наступа као глумац, најпре аматерски у Дубровнику, а 1951. је као професионални глумац ангажован у ХНК у Згбу и у њему је остао до 1933. У сезони 1933/34. био је члан НК у Осијеку, у сезонама 1934/35. и 1935/36. НП у Сарајеву; од 1936. до 1938. је поново у Осијеку, од 1938. до 1953. поново у ХНК у Згбу, а од 1953. у НК „Иван Зајц“ на Ријеци, где је живео до смрти. У СНП је гостовао из Осијека 1938. као Лаерт у Хамлету и из Ријеке 1955. као Јаго у Отелу. Сликар Антун Жунић урадио је његов портрет (уље) 1973.

В. В.