МАРИ Жил (Jules Mary)

МАРИ Жил (Jules Mary) – француски романсијер и драмски писац (Лоноа, Француска, 20. III 1851 – Париз, 27. VII 1922). Потиче из земљорадничке породице. Средњу школу је завршио у Шарлвилу. Био је добровољац у Француско-пруском рату. Крајем 1871. је отишао у Париз, где се запослио као новинар. Г. 1873. приказани су му један водвиљ и једна комедија, али без успеха. Од 1875. до 1877. био је уредник локалног листа у Шатијону на Сени, а затим је новинарску каријеру наставио у Паризу. Два романа, објављена у подлистку једних новина, убрзо су га избацила у први план, начинивши га главним писцем међу ауторима популарних романа. Једном стечену, он је ову славу само одржавао и увећавао. Знатан је број листова у којима је објављивао романе и још већи број њихових наслова. Писац велике маште, умео је да веже читаоца било сузама било смехом. Мањи је, иако није незнатан, његов прилог позоришту. Сам или у сарадњи написао је дванаестак комада, од којих су неки имали врло много успеха. Један од њих је написан у сарадњи са Жоржом Гризијеом – Ја сам невин (Roger-la-Rocque, 1888), који је ДНП извело 1944. Није сувишно забележити да је М. био и велики пријатељ нашег народа. Он је 1919. објавио Роман о једном пастиру (Le Roman d’un berger), чији поднаслов гласи: Српска браћа, епизода из рата за ослобођење у Србији (1815).

С. А. Ј.