МАКСИМ – шаљива игра с певањем у три чина. Написао: Мита Калић.

МАКСИМ – шаљива игра с певањем у три чина. Написао: Мита Калић. Музика: Исидор Бајић.

Праизвођење у СНП 22. III 1898. у Сомбору. Подела узета са плаката представе одржане 30. В / 11. VI 1898. у НСаду. – Рд. Д. Ружић; А. Лукић (Здравко), Д. Николићка (Лојда), М. Марковићка (Милка), П. Добриновић (Ђука), Ђ. Бакаловић (Управник путујућег позоришта), Д. Васиљевићка (Управитељка), К. Васиљевић (Бранко), Д. Спасић (Ђурица), М. Марковић (Капетан Љубинковић), Ј. Душановић (Мијат, Други Бачванин), Љ. Душановићка (Проста жена), Павићевић (Пандур), Поповић (Војнички потпоручник), Ј. Тодосић (Ордонанц-регрут), Николић (Први Бачванин), Љ. Мицић (Први момак), М. Хаџи-Динић (Други момак), Л. Вујичићева (Прва девојка), М. Радошевићева (Друга девојка). – Изведено 3 пута.

БИБЛ: Максим, Сомбор 1896.

ЛИТ: А-м, Сомбор, Браник, 1898, бр. 42, с. 3; А-м, „Максим“, шаљива игра у три чина од Мите Калића, Браник, 1898, бр. 63, с. 3; (Ј.) Г(рчић), Максим, Позориште, НСад, 1898, бр. 16, с. 74-75.

Б. С.