МАКСИМ ЦРНОЈЕВИЋ

МАКСИМ ЦРНОЈЕВИЋ – трагедија у 5 чинова с певањем. Написао: Лаза Костић. За позорницу удесио: Антоније Хаџић. Музика: Аксентије Максимовић.

Праизвођење у СНП 11. II 1869. у НСаду. – Н. Зорић (Дужде од Млетака), Д. Ружић (Ђорђе), С. Максимовићка (Анђелија), Ј. Маринковићка (Филета), П. Маринковић (Иво), Д. Ружићка, Ј. Бајзова (Јевросима), Л. Телечки (Максим), Н. Недељковић (Милош), Јовановић, М. Петровић (Јован), Ђ. Лесковић (Илија, Прва маска), Л. Лугумерски, Ђ. Соколовић (Милић), М. Петровић, Л. Лугумерски (Ђура), М. Суботић (Надан), Ж. Иличић (Радоје), Л. Лугумерски (Друга маска), К. Хаџић (Виноноша). – Изведено 4 пута.

Премијера у СНП 6. VI 1870. у Сремским Карловцима. – Н. Зорић (Дужде од Млетака), Л. Лугумерски (Ђорђе), С. Максимовићка (Анђелија), Ј. Маринковићка (Филета), С. Анђелић (Иво), Д. Ружићка (Јевросима), П. Брани (Максим), Н. Недељковић (Милош), М. Србендић (Јован), Ј. Бунић (Илија, Прва маска), М. Станчић (Милић, Друга маска), Поповић (Ђура), С. Стефановић (Надан), Ђ. Соколовић (Радоје), К. Хаџић (Виноноша). – Изведено 6 пута.

Премијера у СНП 4. I 1872. у НСаду. – Н. Зорић (Дужде од Млетака), М. Станчић (Ђорђе), К. Савићева (Анђелија), Ј. Маринковићка (Филета), Д. Ружић (Иво), Д. Ружићка (Јевросима), П. Брани (Максим), Н. Недељковић (Милош), А. Лукић (Јован), Ђ. Лесковић (Илија), Г. Пешић (Милић, Друга маска), Ђ. Соколовић (Ђура), М. Суботић (Надан), Н. Рашић (Радоје), Ј. Бунић (Прва маска), К. Хаџић (Виноноша). – Изведено 6 пута.

Премијера у СНП 25. V 1875. у Великом Бечкереку. – Н. Зорић (Дужде од Млетака), Ј. Божовић (Ђорђе), Л. Хаџићева (Анђелија), Л. Маринковићева (Филета), А. Лукић (Иво), Д. Ружићка (Јевросима), Д. Ружић (Максим), А. Сајевић (Милош), П. Добриновић (Радоје, Друга маска), Вујић (Јован), Ј. Бунић (Илија, Прва маска), xxx (Милић), xxx (Ђура), В. Марковић (Надан), xxx (Виноноша). – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 6. I 1877. у Сомбору. – Н. Зорић (Дужде од Млетака), М. Бошковић (Ђорђе), Л. Хаџићева (Анђелија), М. Рајковићка (Филета), А. Лукић (Иво), Д. Ружићка (Јевросима), Д. Ружић (Максим), А. Сајевић (Милош), П. Добриновић (Радоје, Друга маска), В. Јуришић (Јован), Ј. Бунић (Илија, Прва маска), xxx (Милић), Н. Рашић (Ђура), В. Марковић (Надан), xxx (Виноноша). – Изведено 3 пута.

Премијера у СНП 17. VI 1879. у Старом Бечеју. – Ђ. Банковић (Дужде од Млетака), А. Десимировић (Ђорђе), Л. Хаџићева (Анђелија), М. Рајковићка (Филета), С. Рајковић (Иво), Д. Ружићка (Јевросима), Д. Ружић (Максим), А. Лукић (Милош), П. Добриновић (Радоје), Ђ. Јовановић (Јован), xxx (Милић), Ј. Божовић (Ђура), В. Марковић (Надан). – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 19. IV 1881. Музика: Алојзије Милчински. – Ђ. Банковић (Дужде од Млетака), М. Димитријевић (Ђорђе), Л. Хаџићева (Анђелија), М. Рајковићка (Филета), А. Лукић (Иво), Д. Ружићка (Јевросима), Д. Ружић (Максим), В. Марковић (Милош), Б. Рашић (Радоје), Ђ. Јовановић (Јован) xxx (Милић), Р. Поповић (Ђура), П. Добриновић (Надан). – Изведено 3 пута.

Премијера у СНП 28. II 1884. у НСаду. – М. Суботић (Дужде од Млетака), М. Барбарић (Ђорђе), Л. Хаџићева (Анђелија), М. Рајковићка (Филета), А. Лукић (Иво), Д. Ружићка (Јевросима), Д. Ружић (Максим), М. Димитријевић (Милош), Б. Рашић (Радоје), Љ. Станојевић (Јован), М. Хаџи-Динић (Илија), М. Марковић (Милић), А. Милосављевић (Ђуро), И. Станојевић (Надан). – Изведено 25 пута.

Премијера у СНП 8. VI 1902. у Великом Бечкереку. – Рд. М. Хаџи-Динић; М. Николић (Дужде од Млетака), М. Марковић (Ђорђе), С. Бакаловићка (Анђелија), Т. Лукићка (Филета), А. Лукић (Иво), С. Вујићка (Јевросима), Д. Ружић (Максим), К. Васиљевић (Милош), Ђ. Бакаловић (Радоје), В. Виловац (Јован), С. Шикопарија (Илија), С. Стефановић (Милић), А. Стојановић (Ђуро), Д. Спасић (Надан), Е. Слука (Прва маска), М. Матејић (Друга маска), А. Ботић (Виноноша). – Изведено 14 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 7. X 1925. – Рд. М. Ковачевић; М. Васић (Дужде од Млетака), Н. Дивјак (Ђорђе), И. Прегарц (Анђелија), Д. Врачаревићка (Филета), С. Колашинац (Иво), Љ. Јовановићка (Јевросима), М. Ковачевић (Максим), Д. Билуш (Милош), Б. Чолић (Јован), М. Степановић (Илија, Прва маска), Парошки (Милић, Друга маска), М. Вебле (Ђура), Ј. Гец (Надан), В. Виловац (Радоје), М. Јекнић (Један млетачки војвода), Ј. Матићева (Виноноша). – Изведено 9 пута.

Премијера у СНП 28. X 1930. у НСаду. Подела узета са плаката представе одржане 4. IV 1931. у Вршцу. – Рд. Р. Веснић; С. Јовановић (Дужде од Млетака), С. Душановић (Ђорђе, Надан), С. Бркићева (Анђелија), О. Илићка (Филета), М. Васић (Иво), М. Јовановићева (Јевросима), Љ. Стојчевић (Максим), В. Старчић (Милош), С. Добрић (Јован, Друга маска), Ј. Харитоновић (Кујунџић), С. Савић (Ликовић), Л. Јовановић (Шереметовић), Н. Динић (Радоје), Ф. Клокочки (Прва маска). – Изведено 22 пута.

Премијера у СНП 12. XII 1951. у НСаду. – Рд. Ј. Коњовић, сц. и к. М. Милуновић, к. г., пом. рд. М. Васиљевић и О. Новаковић; П. Вујовић (Дужде од Млетака), С. Нотарош (Ђорђе), М. Коџић (Анђелија), Ј. Арсић (Филета), М. Спасојевић (Иво), О. Животић (Јевросима), Б. Богдановић, С. Комненовић (Максим), М. Поповић Мавид (Милош), С. Симић (Јован), В. Милин (Илија), Н. Митић (Милић), М. Тошић (Ђура), В. Животић (Надан), С. Шалајић (Радоје). – Изведено 9 пута, глед. 3082.

ЛИТ: С., Српско народно позориште у Н. Саду, Подлистак Заставе, 14. XI 1869; С., „Максим Црнојевић“, Позориште, НСад, 1877, бр. 14, с. 54-55; А-м, Српско народно позориште, Фрушка гора, Сремска Митровица, 1878, бр. 9, с. 70; К. Р., „Максим Црнојевић“, Позориште, НСад, 1879, бр. 29-30, с. 114-115 и 118-119; (Ј.) Г(рчић), Максим Црнојевић, Позориште, НСад, 1882, бр. 32, с. 126; (Ђ.), Максим Црнојевић“, трагедија од Лазе Костића, Српско коло, НСад, 1884, бр. 19, с. 4; М. Д-ћ, Максим Црнојевић, Позориште, НСад, 1884, бр. 25-26, с. 98-99 и 102-103; А-м, „Максим Црнојевић“, трагедија у 5 чинова од Лазе Костића, Јавор, 1886, бр. 6, с. 185-188; А-м, Једна успела представа, Наше доба, НСад, 1886, бр. 11, с. 3; О., Максим Црнојевић, Позориште, НСад, 1890, бр. 37, с. 146-147; □, Српско народно позориште, Застава, 13. XII 1891; Н., „Максим Црнојевић“, трагедија у 5 чинова од Лазе Костића, Браник, 1891, бр. 153, с. 4; -н, Максим Црнојевић, Позориште, НСад, 1891, бр. 36, с. 147; Ј. Храниловић, „Максим Црнојевић“, трагедија у 5 чинова од Лазе Костића, за позорницу удесио А. Хаџић, Јавор, 1892, бр. 8, с. 121-124; С., У суботу 5(17) септембра „Максим Црнојевић“, Банаћанин, Велика Кикинда, 13. IX 1892; А-м, Српско народно позориште, Ново време, Земун, 1899, бр. 29, с. 1; а, У петак 4. о. м. гледасмо: „Максим Црнојевић“, Застава, 6. I 1902; А-м, У недељу увече давана је класична трагедија „Максим Црнојевић“, Слога, Сомбор, 1906, бр. 11, с. 5; Л. (Марковић) М(ргу)д, Максим Црнојевић“, трагедија у пет чинова с певањем, написао др Лаза Костић, за позорницу удесио А. Хаџић, музика од А. Максимовића, Браник, 1908, бр. 3, с. 3; Ј. Ћ., 25 марта (7 априла) приказано је поз. дело „Максим Црнојевић“, Наше коло, Сомбор, 28. III 1908; А-м, Синоћ је пред пуном кућом игран „Максим Црнојевић“, једна од наших најбољих трагедија, Српска ријеч, Сарајево, 1912, бр. 56, с. 3; А-м, „Максим Црнојевић“ трагедија од Лазе Костића, Браник, 1913, бр. 190, с. 3; В. Ј.,  „Максим Црнојевић“, Јединство, 11. X 1925; (Б. Ј.), Позориште, Нови Сад, 1925, бр. 23, с. 6; В. Глигорић, „Максим Црнојевић“ на новосадској позорници, Политика, 20. XII 1951; Ј. Виловац, Утисци из свечане перспективе, СВ, 27. XII 1951; С. Петровић, „Максим Црнојевић“ на новосадској позорници, НС, 1. I 1952.

В. В.