МАКСИМ

МАКСИМ – весела игра у једном чину. Написао: Брана Цветковић.

Праизвођење у НП у НСаду 25. VII 1925, као корисница пензионог фонда Удружења глумаца (са једночинкама Опрости ми и Отелов успех). Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.

Прво извођење у СНП 3. XII 1928. у Вршцу, као глумачка корисница (уз концертно-рецитаторски програм певача и глумаца СНП). – М. Динићка (Марија), С. Хурбан (Сретен), С. Савић (Максим). – Изведено 2 пута.

ЛИТ: А-м, Позориште, Нови Сад, 1925, бр. 12, с. 7; А-м, $A szinészegyesület jutalom játéka, Délbácska, 1925, бр. 170, с. 3.

В. В.