МАКРАДАЦ Ј.

МАКРАДАЦ Ј.  – превео је и драматизовао прозни текст Виктора Игоа Деведесет трећа, који је у НП у НСаду изведен 1926.