МАКИЈАВЕЛИ Николо ди Бернардо деи (Niccolo di Bernardo dei Machiavelli)

МАКИЈАВЕЛИ Николо ди Бернардо деи (Niccolo di Bernardo dei Machiavelli) – италијански мислилац, политичар и драмски писац (Фиренца, 3. V 1469 – Фиренца, 22. VI 1527). У његовом делу се истичу, пре свега, његове историјско-политичке расправе, међу којима је напознатији прозни састав у 26 поглавља Владар (Il Principe, 1513). У његова најбоља драмска дела убраја се Мандрагола (La mandragola, 1520), прва модерна комедија европског позоришта, која се до данас одржала на сценама светског театра. Не држећи се слепо античких узора, М. ствара комедију карактера дајући јој универзалне вредности. Бокачовска ведрина и опорост уоквирују једноставно замишљену причу о насамареном мужу, друштвеном паразиту и поквареном фратру у којој се разоткрива насртљива опасност људске глупости. У овој комедији, за коју се каже да је ремек-дело италијанске комедије 16. века, М. даје снажну критику аморалног друштва свог времена. Сасвим друге природе је његова моралистичка комедија Клижија (Clizia, око 1525), у којој опонаша једно Плаутово драмско дело. М. Мандрагола остаје његово усамљено сценско ремек-дело, које је писац створио готово случајно, бавећи се писањем сасвим друге врсте књижевности. У СНП ова комедија је изведена 1951.

БИБЛ: Мандрагола, прев. И. Франгеш, Згб 1949.

ЛИТ: В. Филиповић, Филозофија ренесансе, Згб 1956; М. Пантић, Поетика хуманизма и ренесансе, I-II, Бгд 1963; Т. Ђукић, Поезија векова, Бгд 1965.

Д. Р.