ЛЕТИЋ Радивоје

ЛЕТИЋ Радивоје – сценариста Драме и глумац-епизодиста (Стари Футог, 7. XI 1905 – Скопље, 22. IV 1936). У НСаду је завршио шест разреда основне школе и два разреда гимназије. Позоришну каријеру започео је као статиста 1924. у НП у НСаду и у њему остао до 1. IV 1928, када је отишао у НП у Скопље. Од 1929. до 1934. је био ангажован у НП у Сарајеву, а од 1934. до смрти поново у НП у Скопљу.

УЛОГЕ: Биљежник (Пожар страсти), Лорд Абисиди (Госпођа са сунцокретом), Примаш (Кнегиња чардаша), Брки (Дивљуша), Василије Лукић (Ана Карењина), Филип (Фраскита), Рено (Искушење), Јоца Зврцало (Политика).

ЛИТ: К. Николић, „Ана Карењина“, драма по роману Л. Толстоја, премијера, Нови Сад, 1927, бр. 8, с. 6-7; А-м, „Хамлет“ од В. Шекспира, Застава, 11. X 1927; Б. Јевтић, Радивоје Летић, Позоришни годишњак, VIII/1936, с. 14; Ј. Лешић, Сарајевско позориште између два рата, II, Сарајево 1976, с. 144.

В. В.