ЛЕТОВАЊЕ (Na letním byté)

ЛЕТОВАЊЕ (Na letním byté) – весела игра у 3 чина. Написао: Јозеф Штолба. Прво извођење у Прагу, 1899,  у нашој земљи 3. IV 1900. у ХНК Згб.

Прво извођење у СНП 16. X 1903. у Осијеку. Превела: Даринка Калићева. – Рд. Д. Спасић;  М. Тодосићка (Евелина Капљицина), Д. Николићка (Мина), Д. Васиљевићка (Тина), А. Стојановић (Исидор Капљица), М. Хаџи-Динић (Еусебијус Оштри), К. Васиљевић (Јарослав Хавелка), С. Бакаловићка (Берта), С. Вујићка (Чесалова), Д. Барјактаровић (Др Чесал), Ј. Душановић (Червенка), С. Лијанка (Франц), Ј. Стојановићка (Марженка). – Изведено 1 пут.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште, Бранково коло, 1904,  бр. 7,  с. 223-224.

В. В.