ЛЕТИЋ Моја

ЛЕТИЋ Моја – глумац; у СНП је био 1869. на пробном ангажману.