ЛЕТИЋ Гордана

ЛЕТИЋ Гордана – глумица-волонтер. Познато је једино да је у СНП волонтерски наступила у улози Вилењака у Шекспировом Сну летње ноћи – премијера 18. IX 1945; ова представа је до лета 1946. имала укупно 8 извођења, у којима је Л. учествовала без новчане накнаде.