ЛЕКАРИ СНП

ЛЕКАРИ СНП

Павле БОГДАНОВИЋ, лечио је чланове СНП у међуратном периоду

Љиљана ГЛАВАШ-ТРБИЋ (Пљевља, 19. III 1947 -), медицински факултет у Бгду, у СНП од 24. I 1977. до 30. IX 1977.

Светлана ЈОВАНОВИЋ (Титово Ужице, 7. XI 1943 -), медицински факултет у Бгду, течај медицине рада у НСаду, у СНП од 1. X 1973. до 31. XII 1976. и поново од 1. X 1977. до 1980 (?)

Наташа ЈУХАС-РАЦ (Руски Крстур, Бачка, 15. VII 1943 -), медицински факултет у НСаду, у СНП од 1970. до 30. XI 1972.

Ксенија КОМНЕНОВ (Нови Сад, 1. II 1941 – ), медицински факултет и специјализација педијатрије у НСаду, у СНП од 1. XII 1972. до 30. IX 1973.

Вељко КУРТОВИЋ (в)

Крста НИКОЛИЋ (в)

Зора РАДУЈКОВ (в)

Милорад РАДУЛОВИЋ (в)

Р. Б.