ЛЕКАР (Ein Arzt)

ЛЕКАР (Ein Arzt) – шаљива игра у 1 чину. Написао: Аугуст Хесе. Прво извођење у Берлину, 1869, у нашој земљи 7. II 1875. у НП у Бгду.

Прво извођење у СНП 13. IV 1876. у НСаду (заједно са једночинком Без женидбе). Превео: Лаза Поповић. – А. Лукић (Ларош), Љ.  Зорићева (Емилија), Д. Ружићка (Сенталбановица), А. Сајевић (Артур Дервут), Д. Ружић (Дармантје), Ј. Бунић (Џокеј). – Изведено 1 пут.

В. В.