ЛЕКИЋ Софија

ЛЕКИЋ Софија – глумица-почетница. У СНП је била 1869. на пробном ангажману, али је 15. IX 1869.  са њом прекинута сарадња са образложењем: „не показује напредак“.