ЛЕК ЗА ЖЕНЕ

ЛЕК ЗА ЖЕНЕ – УОБРАЖЕНА БОЛЕСНИЦА (La finta ammalata) – фарса у 3 чина. Написао: Карло Голдони. Прво извођење негде у Италији 1753, у нашој земљи 23. I 1926. у СНГ Љубљана.

Прво извођење у СНП 15. V 1955. у НСаду. Превели: Фердо Делак и Кузма Москатело. – Рд. Ј. Путник, муз. сарадник Д. Стулар, к-граф М. Поповић, сц. С. Максимовић, к. С. Церај-Церић; С. Душановић (Панталоне), Ж. Стојановић (Розаура), Б. Душановић (Беатрича), Д. Чаленић (Коломбина), Б. Татић (Агапито), В. Животић (Арлекино, Анселмо), С. Миња (Онофрио), Л. Богдановић (Мерлино), С. Максић (Тарквинио), М. Јовановић (Лелио), М. Мошоринац, к. г. (Апотекарски помоћник). – Изведено 5 пута, глед. 1600.

В. В.