ЛАЖДИПАЖДИ

ЛАЖДИПАЖДИ – сценска панорама. Избор из поезије Јована Јовановића Змаја: Дејан Мијач.

Праизвођење у СНП 12. X 1965. у НСаду. – Рд. Д. Мијач, сц. М. Лесковац, к. С. Јатић, муз. сарадник Д. Стулар, покрет и пантомима Д. Јанковић Макс; М. Бањац, Д. Милосављевић Гула, Д. Колесар, В. Матић, Драгиша Шокица, К. Мартинов, В. Вртипрашки, Р. Главина, Ј. Мишковић. – Изведено 50 пута, глед. 14.739.

БИБЛ: Јован Јовановић Змај, Краљевина Лаждипажди. Песме: Чворак, Мој лов, Зека, зека из јендека, Кад би, Обећање лудом радовање, Песма о Максиму, На гробу Хафисовом, Кад се сетим, Под прозором, Ђулићи – XXVII, XXXIII, XIII, LXI, LXX, Ђулићи увеоци – VII, XVIII, LIII, LXV, Циганин хвали свога коња, Слава у Дангубовци, Ода празној кеси, Песме једног калуђера – II, III, IV, V, Билдунг, Јутутунска јухахаха, Мајушни Брцко, Напредна песма, Само мирно, Наук једног практичара, Сатира, Савет неким, Бгд 1966.

ЛИТ: М. Кујунџић, Шта би на то рекао Змај?, Дневник, 14. X 1965; М. Радоњић, Краљевина Лаждипажди, Сцена, 1966, бр. 1, с. 88-89; Д. Божиновић, Лирска панорама, Вечерње новости, Сарајево 6. IV 1966; П. Матеовић, Благородни Змајев стих, Ослобођење, Сарајево 7. IV 1966; А-м, Лаждипажди“ опет на сцени, Дневник, 29. X 1966; У.  Ковачевић, Експериментални токови. Седми фестивал малих и експерименталних сцена у Сарајеву, Сцена, 1966, бр. 4, с. 127-132.

Ј. М.