ЛАЖНИ ЦАР ДИМИТРИЈЕ (Demetrius)

ЛАЖНИ ЦАР ДИМИТРИЈЕ (Demetrius) – трагедија у 5 чинова. По фрагментима недовршене драме Фридриха Шилера написао: Хајнрих Лаубе. Прво извођење у Бечу, 1872, у нашој земљи 28. VIII 1879. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 1896. у Суботици. Превео: Никола В. Ђорић. Музика: Даворин Јенко. Подела узета са плаката представе одржане у Руми 18. VIII 1897. – Рд. П. Добриновић; Д. Ружић (Димитрије), Л. Поповић (Зигмунд, Прокоп Рус), Ј. Душановић (Арцибискуп), Д. Спасић (Кнез Лујо Сапјеха), М. Николић (Мничек), А. Лукић (Борис Годунов), С. Бакаловићка (Аксинија), М. Хаџи-Динић (Кнез Шујски), Ј. Тодосић (Јов Патријарх), С. Вујићка (Марфа), Љ. Динићка (Олга), Т. Лукићка (Марина), Ђ. Бакаловић (Велики маршал пољског сабора), М. Станковић (Одовалски), К. Васиљевић (Комла), Д. Васиљевићка (Ксенија), Д. Весићева (Јелена), Ј. Весићева (Алексија), Д. Туцаковићева (Вратарка у манастиру), З. Ђуришићева (Рибарче). – Изведено 19 пута.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште, Будућност, Вршац 1896, бр. 4-6, с. 2; А-м, Из позоришта, Ново време, Земун 1897, бр. 24, с. 3; А-м, „Лажни сар Димитрије“, историјска трагедија у 5 чинова од Ф. Шилера коју је допунио Хенрик Лаубе, Браник, 1898, бр. 69, с. 3; Ј. Хр(аниловић), Лажни цар Димитрије, Позориште, НСад 1898, бр. 24, с. 106-107.

В. В.