ЛАЖА И ПАРАЛАЖА

ЛАЖА И ПАРАЛАЖА  – комедија у 2 дела. Написао: Јован Стерија Поповић. Прво извођење 19. VII 1840. у Згбу (Летеће дилетантско позориште).

Прво извођење у НП у НСаду 10. VIII 1926.  – Рд. Р. Веснић; Д. Спасић (Марко Вујић), Р. Кранчевићка (Јелица), Ј. Гец (Алекса), М. Живановић (Мита), Б. Врачаревић (Батић), Д. Врачаревићка (Марија). – Изведено 5 пута.

Прво извођење у СНП 31. I 1948. у НСаду. – Рд. Р. Веснић; А. Краљевић (Марко Вујић), М. Коџић (Јелица), О. Новаковић (Алекса), С. Симић (Мита), М. Тошић, И. Слијепчевић (Батић), И. Душановић (Марија). – Изведено 30 пута, глед. 15.047.

Премијера у СНП 14. XII 1971. у НСаду.  – Рд. Р. Лазић, к. г., муз. сарадник Д. Стулар, сц. М. Лесковац, к. Ј. Петровић, к. г., сценске кретње С. Савић, к. г; И. Хајтл (Марко Вујић), К. Мартинов-Павловић (Јелица), Д. Срећков (Алекса), Д. Колесар (Мита), Д. Џакула (Батић), С. Јосић (Марија), Т. Кнежевић (Стерија), В. Милошевић (Госпожа Стерија), К. Жели (Госпожа шапталац), Д. Стулар (Господин за гласовиром).  – Изведено 34 пута, глед. 8296.

БИБЛ: Јоан С. Попович, Лажа и паралажа, Будим 1830.

ЛИТ: О. С(уботи)ћ, „Лажа и паралажа“ (Премијера 10. VIII), Застава, 13. VIII 1926; В. П(оповић), О Стерији и његовом „Лажи и паралажи“, ВС, 1948, бр. 12, с. 9-10; Ж. Бошков, Стеријина „Лажа и паралажа“, ЛМС, 1951, књ. 367, с. 230; Д. Попов, Радослав Лазић  – Стерија као Молијер, Дневник, 8. XI 1971; Р. Лазић, Стеријина школа лагања, Позориште, НСад 1971, бр. 3-4, с. 12; К. Савић, О „Лажи и паралажи“, Позориште, НСад 1971, бр. 3-4, с. 13; В. Миросављевић, Непоновљивост  – обавеза редитеља, Дневник, 14. XII 1971; Р. Поповић, Ново виђење „Лаже и паралаже“, Политика, 14. XII 1971; М. Кујунџић, Лагарија с пренемагањима, Дневник, 16. XII 1971; С. Божовић, Уместо осавремењавања – реконструкција, Индекс, НСад 1971, бр. 238-239,  с. 16; М. Кујунџић, Новосадске позоришне премијере. Варке и успеси, Борба, 25. I 1972; Д. Поповић, Јован Стерија Поповић: Лажа и паралажа, У позоришту, НСад 1973, с. 207-210.

В. В.