ЛАЈНЕР Лајош

ЛАЈНЕР Лајош – главни реквизитар (Нови Сад, 1904 – умро у логору у СССР као мађарски логораш, 1943). У СНП је радио у сезони 1935/36, а у НПДб од 1. VIII 1936. до 31. VIII 1939. Био је изванредно способан и одан свом послу и као такав од управе јавно похваљиван за свој рад и организационе способности.

Р. Б.