ЛАЈНЕР Сима

ЛАЈНЕР Сима – електротехничар-расветљивач (Нови Сад, 1905 – Нови Сад, јануара 1942. убијен у рацији). Завршио је електротехничку школу у НСаду. У СНП је дошао из приватног сектора 1. VIII 1936. и у њему остао до 31. VIII 1937. Као главни мајстор светла и тона похваљиван је и награђиван од управе Позоришта.

Р. Б.