ЛАФ (Un perdreau de l’année)

ЛАФ (Un perdreau de l’année) – комедија у 3 чина. Написао: Тристан Бернар. Прво извођење у Паризу, 1926.

Прво извођење у нашој земљи у НП у НСаду  1. III 1927. Преводилац непознат. – Рд. Б. Војиновић; Стеван Јовановић (Тјери Ланион), Љ. Стојчевић (Тибо), М. Живановић (Луи Ланион), И. Прегарц (Алис), Д. Врачаревићка (Лоранс), М. Похрадска (Анријет), Л. Лазаревић (Момак). – Изведено 3 пута.

ЛИТ: А-м,  „Лаф“ од Тристана Бернара – Премијера, Застава, 1927, бр. 46, с. 2; А-м, „Лаф“ (Un perdreau de l’année) – Премијера 1. III, Застава, 1927, бр. 48, с. 3; К. Николић, „Лаф“, комедија од Тристана Бернара – Премијера, Нови Сад, 1927, бр. 10, с. 10-11.

В. В.