ХОР И ОРКЕСТАР („ЧЛАНОВИ ПЕВАЧКОГ ЗБОРА И СВИРАЧКОГ ЗБОРА“) 1861-1914.

 

Драгомир БРЗАКОВИЋ – био музичар у Бгду; октобра 1867. добровољно учествовао у представама СНП.
Алојз ВАЛ – музичар; родом из Апатина; у СНП од 1. XII 1876. до 1. V 1977.
Карл ГЛАЗЕР – музичар; у СНП од јесени 1875. до 1. V 1877.
Норберт ГЛАЗЕР – музичар, син Карла Глазера; био је превасходно војни музичар; у СНП од 1. XI 1876. до 1. V 1877.
Михаил Тимофејевич ГРИГОРЈЕВ – певач; у СНП од јесени 1895. до почетка 1896 – узет на пробу.
Франц ДАРЗА – музичар; у СНП од 5.VIII 1875. до 1. V 1877.
Стеван ЖИВКОВИЋ – певач; као члан београдског НП повремено наступао у представама СНП у сезони 1898/99.
Георг ЗОРКО – музичар, контрабас; родом из Крапине; у СНП од јануара 1876. до 1. V 1877.
Драгомир ИЛКИЋ – певач; родио се 1879. у Сомбору, где је завршио Учитељску школу; у СНП од октобра 1900. до јануара 1902.
Никола КАРАЛИЋ – био музичар у Бгду; октобра 1867. волонтерски учествовао у представама СНП.
Ф. КАШИК – музичар; у СНП од 1876. до 1. V 1877.
Ј. КИРШАНСКИ – музичар; у СНП од почетка 1876. до 1. V 1877.
Конрад МАСАН – певач; родом из Винковаца; примљен у СНП 1. VII 1886.
Венцел МЕЗЕИ – музичар; у СНП од 1. VIII 1872. до 1. X 1874.
Драгутин МИЛАНКОВИЋ – био музичар у Бгду; октобра 1867. волонтирао у представама СНП.
Димитрије МИСИРЛИЋ – био музичар у Бгду; октобра 1867. волонтирао у представама СНП.
Злата ПЕЈИЋ – певачица; у СНП певала као почетница фебруара 1914.
Н. ПЕЈИЋ – певачица, сестра Златина; наступала у Хору СНП у сезони 1913/14.
Димитрије ТАСИЋ – био музичар у Бгду; октобра 1867. волонтирао у представама СНП.

В. В.