Link

ХОР, ОРКЕСТАР И БАЛЕТСКИ АНСАМБЛ 1918–1941.

Ласло АНДРЕАС – члан оркестра
Фрања АПЕЛТАУЕР – члан оркестра
Тројан БЕДРИХ – члан оркестра
Никола ВАЈС – члан оркестра, виолина, у НП у НСаду 1921.
Надежда ВАСИЋ – члан хора, у НПДб
Илона ВЕЛЂИ – члан хора
Милан ВЛАДИВ – члан оркестра
Бранко ВЛАЈКОВ – хонорарни члан балетског ансамбла
Сергије ВОРОНИЦИН – члан оркестра
Сава ГАВАРИЋ – члан хора (Тител, 10. V 1913 – Футог, 13. VIII 1986), гимназија у НСаду, у НПДб од 1936. до 8. IV 1941.
Вера ГЛАЗУНОВ – члан балетског ансамбла
Гаврило ЂУРИЋ – члан хора, у НПДб
Нада ЂУРИЋ – члан хора, у НПДб
Савета ЂУРИЋ – члан хора, у НПДб
Феодор ИВАНОВИЋ – члан оркестра, умро у НСаду 1982.
Карло КЛИМА – члан оркестра
Николај КЊИГОВСКИ – члан оркестра
Емануел КОВАРЖ – члан оркестра
Ирена КОВАЧ – члан хора
Петар КОЛЕДИН – члан балетског ансамбла
Вера КОСТРИЧЕНКО – члан хора
Феодор КОХ – члан оркестра
Антон КРАУПНЕР – члан оркестра
Павле КУХАРЕНКО – члан хора, у НПДб; умро у НСаду 8. X 1963.
Антон ЛЕБЕР – члан оркестра
Петер МАЈОР – члан оркестра
Бохумир МАЦЕШКА – члан оркестра
Вилхелм МЕДЕР – члан оркестра
Маргарита Рита МЕНАР – балерина, у СНП неколико месеци у сезони 1924/25.
Мица МОЉАЦ – члан хора
Тодор МОНАРЕВ – члан хора, у НПДб
Фрања НЕДВИДЕК – члан оркестра, виолина (Мала Чермна, срез Рихнов, Чехословачка, 17. XI 1891 – Београд, 25. VII 1951), завршио музичку школу у месту Храдец Кралове (ЧССР) 1910. и Војну музичку школу у Прагу 1914; уговорни члан СНП био у сезони 1924/25, а потом је прешао у Бгд.
Антон НЕКВИНДА – члан оркестра
Јосиф НИЧЕ – члан оркестра
Фрањо НОВАК – члан оркестра
Карло НОВОТНИ – члан хора
Дараб ПАЛ – члан оркестра
Милена ПАУНОВИЋ – члан хора
Б. ПЕТРОВИЋЕВА – чланица хора у Опери НП у сезони 1921/22.
Мирко ПЛАВШИЋ – члан хора, у НПДб
Наталија ПОПОВ – члан хора
Рудолф ПОПОУШЕК – члан оркестра
Александра ПРУДЊИКОВА – члан хора
Оливер РИСТИЋ – члан оркестра, у НПДб
Слободанка РИСТИЋ – члан балетског ансамбла
Евгенија РУБЕЦ – члан хора
Бохуслав РУЖИЧКА – члан оркестра
Луиђи САНТА-МАРИЈА – члан оркестра
Сава СЕКЕРУША – члан хора, у НПДб
Николај Иванович СИНЕЉШИКОВ – члан оркестра (Ставрјов, Русија, 28. XII 1900 – ?), у НПДб од 1936. до 1938, када је отишао у Бгд.
Олга СИФНИОС – члан хора Опере НП у НСаду у сезони 1920/21.
Јосип СКОТАК – члан хора
Александар СМОЛЕНСКИ – члан хора (Јелисаветград, Русија, 1892 – ?), у Опери НП у НСаду у сезонама 1921/22. и 1922/23, а затим је прешао у ХНК у Згбу.
М. СОБОЉЕВА – члан хора, у НП у НСаду у сезони 1921/22; затим је била Хору НП у Бгду.
Будимка СТАНИШИЋ – члан хора, у НПДб
Матилда СТЕБЉИНА – члан хора, у НП у НСаду од 1920. до 1923.
Владета СТЕВАНОВИЋ – члан оркестра
Мирко СТЕФАНОВИЋ – члан оркестра
Зорка СУБОТИН – члан хора (Мошорин, 24. VIII 1923 – ?), хонорарни члан НПДб од 1. XI 1939. до 6. IV 1941.
Милица СУБОТИН – члан хора (Мошорин, 18. VIII 1920 – ?), хонорарни члан НПДб од 1. XI 1939. до 6. IV 1941.
ТАМАРОВА – члан хора, у НП у НСаду у сезони 1925/26.
Максим Оскар ТАТИЋ – играч у фолклору и статиста
Зорка ТОМИЋ – члан хора, у НПДб
Јово ТРАЋИК – члан оркестра
Вацлав ФИШЕР – члан оркестра
Роберт ХОРНИГ – члан оркестра
Драгомир ЦВЕТКОВИЋ – члан оркестра
Наталија ЦВЕТКОВИЋ – члан хора, у НПДб
Рудолф ЦИПС – члан оркестра
Карло ЦУЦУ – члан оркестра
Јован ЧИПЕ – члан оркестра
Звонко ШАНТЕК – члан хора, у НПДб
Владимир ШАРФ – члан оркестра
Оскар ШЕР – члан оркестра
Мици ШЕФЧИЋ – члан хора
Драгослав ШИЛИЋ – члан хора, у НПДб, умро у НСаду 25. IX 1987.
Франц ШИМЕК – члан оркестра
Славица ШИНКО-ГУБАНИЋ (в)

В. В.