ХОР

ХОР
(1918–1986)
Лудвиг АВСЕЦ, тенор (Пунат, Крк, 14. XII 1929 –), средња техничка школа у Ријеци 1958, у СНП од 16. X 1964. до 30. XI 1964.
Душан АНИЧИЋ, тенор, у СНП у сезони 1946/47.
Марина АРАС, алт (Зајечар, 6. IV 1948 –), први степен Музичке академије, Одсек за музичку теорију, у Бгду 1971, у СНП од 18. XII 1979. до пензионисања, 6. IX 2013.
Боривој АРСЕНИЈЕВИЋ, бас (Београд, 27. IV 1930 –), 5 разреда основне школе, у СНП од 15. IX 1961. до 15. VIII 1963.
Јулијана БАЛИ (Нови Бечеј, 26. V 1960 –), средња музичка школа, у СНП од 4. VIII 1980. до 28. II 1981.
Драгомир БАЛТИЋ, тенор, у СНП од 1947. до 1950.
Душан БАЛТИЋ (в)
Едита БАМБАХ-ТЕРКЕИ, сопран (Будимпешта, 1931 –), један разред средње музичке школе у НСаду, у СНП од 1. IX 1953. до 31. VIII 1956.
Тома БАХУН, бас (Нови Сад, 24. VI 1946 – Сремска Каменица, Институт, 3. VI 2019), основна школа у НСаду 1962, у СНП од 15. IX 1979. до пензионисања, 8. XII 2011.
Јелена БАШИЋ-ВАРГА, алт (Нови Сад, 22. IV 1952 –), средња музичка школа у НСаду, у СНП од 1. IX 1976. до пензионисања, 30. XII 2013.
Драгутин БЕЛИЋ-ВАЈС (в)
Анкица БЕЉАНСКИ-РУСОВ-ЈОЦИЋ (в)
Озрен БИНГУЛАЦ (в)
Јожеф БИСАК, тенор (Панчево, 22. XI 1952 – Сремска Каменица, Институт, 5. XI 2018), основна школа, у СНП од 11. II 1975. до пензионисања, 14. XI 2007.
Љубица БИСАК-МУСУЛИН, сопран (Двор, Хрватска, 11. II 1953 –), средња музичка школа, студирала на Музичкој академији у Згбу, у СНП од 1. IX 1977. до пензионисања, 31. X 2011.
Љубомир БОБЕРИЋ, тенор (Београд, 14. XI 1919 – Нови Сад, 5. IV 1998), мала матура и два разреда стручне школе у Бгду 1949, у СНП од 22. IX 1954. до пензионисања, 17. VI 1983.
Стеван БРЗАК, баритон (Нови Сад, 1933 –), средња музичка школа у НСаду, у СНП од 1. IX 1955. до 31. VIII 1956.
Јелена БУГАРИН-РИСТИЋ-БЕЉСКИ, сопран (Нови Сад, 6. X 1911 – ?), четири разреда грађанске школе са завршним испитом и два разреда средње музичке школе, у СНП од 1. XI 1957. до 30. IV 1963.
Перка БУГАРСКИ, сопран (Сопот, СР Србија, 30. XI 1915 – ?), нижа стручна школа у Сопоту 1930. и средња музичка школа у НСаду 1954, у СНП од 1. IV 1949. до 15. I 1969.
Тихомир ВАЈДИЋ, бас (Сириг, Бачка, 1921 – ?), четири разреда основне школе, у СНП од 1. X 1954. до 31. VIII 1955.
Марика ВАРГА-ШОМОЂИ-СИВЕРИ (Зрењанин, 22. III 1960 –), средња музичка школа, у СНП од 13. XII 1983. до 5. VIII 1992.
Јован ВАСИЉЕВ, тенор (Чуруг, Бачка, 6. IV 1934 –), четири разреда основне школе, у СНП од 16. VIII 1961. до 25. III 1969. и од 23. IX 1969.
Александар ВАЧИЋ (Нови Сад, 13. VII 1922 – Нови Сад, 21. III 1996), трговачка академија, у СНП у сезони 1945/46.
Петар ВЕКИЋ, тенор (Сарајево, 1925 – ?), квалификовани столар, у СНП од 22. IX 1954. до 31. VIII 1956.
Славољуб ВЕСЕЛИНОВИЋ, бас (Томашевац, СР Србија, 10. IV 1936 – Нови Сад, 16. X 2006), богословија, у СНП од 17. IX 1974. до пензионисања, 10. IV 2001.
Татјана ВЛАОВИЋ-ТЕОДОРОВИЋ, сопран (Нови Сад, 25. X 1964 –), средња школа усмереног образовања, у СНП од 1. II 1985.
Марија ВОЈВОДИЋ, сопран, у СНП од 1981.
Љубица ВРСАЈКОВ (в)
Милица ВУЈИЋ, алт (Бачки Брестовац, Оџаци, 4. V 1957 –), Академија уметности, Одсек музичке уметности, Група за општу музичку педагогију, у НСаду 1980, у СНП од 9. I 1981.
Бранислав ВУКАСОВИЋ, баритон (Сремски Карловци, 17. V 1951 –), учитељска школа у Сремским Карловцима 1971, у СНП од 4. VIII 1980. до пензионисања, 13. III 2012.
Наталија ВУКИЋЕВИЋ, сопран (Шид, Срем, 5. II 1912 – Нови Сад, ? 1992), трговачка академија у НСаду 1931, у СНП од 9. III 1950. до 31. XII 1965.
Петар ВУКОВИЋ (Петроварадин, 22. IX 1914 – ?), два разреда гимназије у Петроварадину 1927, у СНП од 15. VIII 1948. до 1. IV 1952.
Јелена ВУКОТИЋ, у СНП у сезони 1945/46.
Олга ВУКОТИЋ, алт (Нови Сад, 16. IV 1941 –), први степен Пољопривредног факултета у НСаду 1962, у СНП од 5. I 1968. до 31. VII 1970.
Марина ВУЦЕЉА, алт (Делиблато, 13. VIII 1947 –), студирала на Вишој педагошкој школи, Група за музичко васпитање, у Зрењанину, у СНП од 17. XII 1979. до 5. IX 1982.
Сава ГАВАРИЋ, тенор (Тител, 10. V 1913 – Футог, 13. VIII 1986), гимназија у НСаду, у НПДб од 1936. до 6. IV 1941. и хонорарно у СНП од 1950. до 1955.
Горјана ГАЂАНСКИ-НИЋИН (в)
Ангелина ГАЈИНОВИЋ (Нови Сад, 1920 – ?), у СНП од 1946. до 1948.
Александар ГАЛИЋ, тенор, у СНП од 1. IX 1947. до 1. IX 1948.
Милорад ГЛАВАШЕВИЋ (в)
Мира ГЛИГИЋ-ШЕНБЕРГЕР (в)
Бранислав ГРГИНЧЕВИЋ, тенор (Петроварадин, 21. VI 1929 – Сремска Каменица, Институт, 16. XII 1998), гимназија у НСаду 1962. и виша саобраћајна школа у НСаду, у СНП од 1. IX 1954. до 4. I 1972.
Богољуб ГРУБАЧ (в)
Славица ГУБАНИЋ-ВУКОВИЋ-ШИНКО (в)
Мира ГУБИК-СТЕФАНОВИЋ, сопран (Земун, 1930 – Нови Сад, 12. X 2005), мала матура, у СНП од 1. IX 1954. до 31. VIII 1956.
Анкица ДАМЈАНОВ, сопран (Нови Сад, 4. IV 1908 – ?), приватно учила соло-певање 1950. и теорију музике 1952. у НСаду, у СНП од 1. VII 1947. до 31. VII 1948. и од 1. III 1949. до 31. XII 1965.
Вера ДАНИЉЧЕНКО (в)
Мирјана ДОРОСЛОВАЧКИ, алт (Апатин, 13. I 1951 –), средња музичка школа у НСаду 1970, у СНП од 1. I 1971. до 8. X 1975.
Казимир ДОРОТИЋ, баритон (Нови Сад, 24. XII 1934 –), осам разреда гимназије са ВТИ, у СНП од 15. IX 1955. до 31. XII 1961.
Јелена ДРАГАШ, сопран (Нови Сад, 18. V 1919 – Нови Сад, 28. XI 1986), 6 разреда гимназије у Сремским Карловцима 1937. и соло-одсек средње музичке школе у НСаду 1956, у СНП од 1. VI 1948. до 30. VI 1974.
Бранко ДРАГИШИЋ, бас (Ајачио, Корзика, Француска, 17. II 1916 – ?), осам разреда гимназије са матуром, у СНП од 1. IX 1956. до 31. VIII 1959.
Василије ДУЧЕВИЋ (Трново, СР Македонија, 28. XII 1910 – ?), Правни факултет у Суботици 1934, у СНП хонорарно од октобра 1953. до маја 1954.
Надежда ЂАПИЋ, сопран (Крагујевац, 20. IV 1932 –), учитељска школа и два разреда средње музичке школе у Крагујевцу 1952, у СНП од 1. I 1971. до пензионисања, 31. XII 1990.
Ђорђе ЂУРЂЕВИЋ (в)
Стојанка ЂУРИЧИН, у СНП у сезонама 1945/46. и 1946/47.
Олга ЖИВАНОВИЋ-СЕКУЛИЋ, алт (Нови Бечеј, 4. VI 1936 –), један разред средње музичке школе у НСаду, у СНП од 15. IX 1955. до 31. VIII 1961.
Александра ЖИВОТИЋ-КЕРАЦ (в)
Петар ЗЛАТАР, бас (Њујорк, САД, 22. XI 1911 – ?), шест разреда гимназије у Осијеку 1930. у СНП од 1. V 1950. до 30. XI 1962.
Милан ЗУЦАЈИЋ, баритон (Нови Сад, 12. IV 1941 –), гимназија у НСаду 1962, у СНП од 22. III 1969. до пензионисања, 7. V 2001.
Лазар ИВКОВ (в)
Павле ИВОШЕВ, у СНП у сезони 1945/46.
Зорица ЈАНКОВИЋ, сопран (Пожаревац, 20. V 1949 –), средња музичка школа, у СНП од 1. II 1983. до 17. X 1994.
Анђелија ЈАТИЋ-АЧ, алт (Обровац, Бачка, 9. VIII 1919 – Нови Сад, ?), четири разреда грађанске школе у НСаду 1934, у СНП од 1. IX 1953. до пензионисања, 31. VIII 1979.
Мирјана ЈЕРОТИЋ, алт (Нови Сад, 14. XII 1923 – ?), велика матура у НСаду 1941, у СНП од 1. I 1950. до 31. VII 1952.
Каталин ЈО, сопран (Сасреген, Румунија, 25. IV 1942 –), виша педагошка школа, у СНП од 16. VIII 1968. до 15. VIII 1970.
Десанка ЈОВАНОВИЋ, алт (Нови Сад, 22. VII 1911 – ?), четири разреда основне школе, у СНП од 1. IX 1953. до 31. VIII 1957.
Вера ЈОВАШЕВИЋ-МАРКОВИЋ, сопран (Струмица, Македонија, 14. XII 1951 –), основна школа, у СНП од 1. IV 1981.
Војо ЈОСИМОВ, бас (Чапљина, 12. IX 1955 –), Музичка школа „Исидор Бајић“, Теоретски одсек, у НСаду 1976, у СНП од 4. VIII 1980.
Марија КАРИУС, сопран (Загреб, 1910 – ?), мала матура у НСаду 1925, у СНП од 1. II 1953. до 31. VIII 1959.
Јелица КАСАПОВИЋ, алт (Нови Сад, 6. VIII 1926 – ?), у СНП 1948.
Ерика КАТОНА, алт (Оџаци, Бачка, 2. III 1931 –), два разреда гимназије, у СНП од 1. X 1951. до 31. III 1952.
Војислав КЕРЕШЕВИЋ (в)
Ласло КЕРИ, тенор (Торда, Банат, 1. I 1938 –), НТИ у Торди 1953, у СНП од 20. VIII 1965. до 15. VIII 1967.
Милан КЕСЛЕР, баритон (Студенци, Марибор, 21. II 1926 – ?), шест разреда гимназије и седам година глазбене матице у Љубљани, у СНП од 1. IX 1952. до 31. VIII 1953.
Ђорђе КЕЧИ, тенор (Бегејци, Житиште, 13. III 1956 –), Музичка школа „Јосиф Маринковић“, Теоријски одсек, у Зрењанину 1975, у СНП од 17. XII 1979. до 27. I 1981. и од 21. XII 1981.
Гизела КИШ, сопран (Зрењанин, 3. V 1957 –), у СНП од 15. XII 1983. до 12. XI 1985.
Петар КЛОЦ, баритон, у СНП 1950.
Фрања КНЕБЛ (в)
Људмила КНЕЖЕВИЋ-КОТНИК-САРАЈКИЋ (в)
Никола КНЕЖЕВИЋ (в)
Золтан КОВАЧ, тенор (Нови Сад, 23. II 1955 –), средња музичка школа у НСаду, у СНП од 1. II 1976. до 10. VIII 1977. и од 25. XI 1978. до 22. X 1991.
Ирена КОВАЧ (в)
Јелена КОВАЧ-ПЕТРИГАЛА, алт (Руски Крстур, Бачка, 20. II 1916 – ?), НТИ у Руском Крстуру 1931, у СНП од 1. IX 1955. до 4. XI 1977.
Петар КОЈИЋ, баритон (Бачко Петрово Село, 7. VI 1956 –), гимназија, у СНП од 1. XII 1983. до 30. IX 1994.
Јожеф КОМАРОМИ, тенор (Баваниште-Ковин, Банат, 2. XI 1936 –), четири разреда средње музичке школе у НСаду, у СНП од 1. I 1966. до 20. VIII 1973.
Вера КОСТРИЧЕНКО (в)
Етел КОЧИ, сопран (Нови Сад, 21. V 1958 –), средња музичка школа, у СНП од 1. IX 1984.
Хилда КРАЈАЧЕВИЋ-МИХАЈЛОВИЋ-ШТЕРН, алт (Папа, Мађарска, 25. IV 1911 – Нови Сад, 11. IV 1991), четири разреда грађанске школе у Папи 1928, два разреда трговачке школе у Папи 1947, положила испит помоћ. књиговодства у НСаду 1947, у СНП од 1. VIII 1948. до 31. VIII 1973.
Фране КРИСТИЋ, бас (Рогозница, СР Хрватска, 1920 – ?), учитељска школа, у СНП од 1. X 1954. до 31. VIII 1957.
Бранислав КРСТИЋ, тенор (Београд, 10. IX 1936 – Каћ, 28. IV 2022), учитељска школа у Врању 1958, у СНП од 1. XI 1979. до пензионисања, 10. IX 2001.
Славољуб КУЛИШИЋ, баритон (Крагујевац, 15. III 1952 –), средња техничка школа, у СНП од 25. VIII 1975. до 25. XII 1979. и од 1. XI 1984. до 1. IX 1987.
Иван КУМБАТОВИЋ, тенор (Омишаљ, Ријека, 24. III 1935 –), у СНП од 20. VIII 1965. до 31. I 1966.
Ксенија ЛАВРНИЋ (Иђош, Велика Кикинда, 8. VI 1922 – ?), средња музичка школа у НСаду 1947, у СНП као волонтер у хору 1946. и као оперски суфлер 1947.
Даница ЛАЗАРЕВИЋ, у СНП у сезонама 1945/46. и 1946/47.
Катарина ЛАЗИЋ, сопран (Нови Сад, 23. V 1952 – Петроварадин, 2. III 1997), соло певање у Музичкој школи „Исидор Бајић“ у НСаду 1979, у СНП од 15. IX 1979.
Десанка ЛЕЂАНАЦ-ЕБЕРСТ, сопран (Вилово, 26. VIII 1926 – ?), гимназија, у СНП од 1. VI 1948. до 31. VIII 1954.
Јулкица ЉУБОЈЕВИЋ, сопран (Нови Сад, 6. I 1907 – Нови Сад, 6 VIII 1986), четири разреда средње школе у НСаду 1919, у СНП од 1. IX 1951. до 31. VIII 1959.
Александар МАНЕВСКИ (Травник, БиХ, 24. II 1958 –), средња музичка школа, у СНП од 1. IX 1984. до 29. X 1984.
Александар МАНОЈЛОВИЋ (в)
Лазар МАНОЈЛОВИЋ, у СНП од ? до ?
Сима МАНОЈЛОВИЋ, тенор (Србобран, Бачка, 19. I 1921 – ?), пет разреда основне школе, у СНП од 1. X 1950. до 31. VIII 1951.
Марта МАРИЋ, сопран (Нови Сад, 22. IX 1942 –), први степен музичке академије, у СНП од 16. I 1976. до пензионисања, 31. XII 2001.
Душан МАРКОВИЋ, тенор (Будимпешта, 12. V 1945 –), први степен музичке академије, у СНП од 15. IX 1981. до 7. VIII 1989.
Зоран МАРТИНОВИЋ, тенор (Београд, 10. I 1957 –), гимназија у Руми 1975, у СНП од 8. VIII 1980. до 4. I 1983. и од 1. II 1984.
Адела МАРУШЕВИЋ (в)
Коста МАРЦИКИЋ (в)
Мирјана МАРЦИКИЋ (в)
Гиза МАСНИКОВИЋ-БУРИЋ (в)
Светислав МАТАНОВИЋ (в)
Анализа МЕЗЕИ, сопран (Хамбург, Немачка, 19. VIII 1920 – ?), четири разреда основне школе и два разреда средње занатске школе, у СНП од 1. XI 1954. до 15. VIII 1969.
Петар МИКАЛАЧКИ (в)
Олга МИЛЕТИН, алт (Нови Сад, 23. I 1912 – ?), четири разреда основне школе, у СНП од 1. IX 1955. до 31. VIII 1959.
Драгослав МИЛИЋЕВИЋ, бас (Крагујевац, 27. III 1926 – Нови Сад, 198?), четири разреда гимназије у Крагујевцу 1942, у СНП од 16. IX 1963. до 20. XII 1980.
Александра МИЛНОВИЋ, алт (Надаљ, Бачка, 20. IV 1909 – ?), четири разреда грађанске школе, у СНП од 1. VIII 1948. до 31. V 1950.
Вељко МИЛОВАНОВИЋ, тенор (Нови Сад, 20. V 1930 – Нови Сад, 25. VII 1994), средња музичка школа у НСаду 1957, у СНП хонорарно од 15. XI 1962. до 15. VIII 1963.
Риста МИЛОВАНОВИЋ (Нови Сад, 25. XI 1931 – Нови Сад, 27. XII 2003), осам разреда гимназије са ВТИ у НСаду 1951, виша педагошка академија у НСаду 1954. и средња музичка школа у НСаду 1960, у СНП од 1. IX 1953. до 24. IX 1958, од 16. IX 1959. до 30. IX 1966. и од 1. II 1972. до пензионисања, 31. XII 1991.
Чедомир МИЛУШИЋ (в)
Ерика МИОДРАГОВИЋ-МАРТИН-ФЕХЕР (в)
Адела МИРЧОВ-МАРУШЕВИЋ (в)
Марија МИРЧОВ-СКАЛОВСКА (в)
Иван МИХАЛЕК (Тител, 9. VII 1927 – Нови Сад, 3. VIII 2004), у СНП у сезони 1948/49.
Стеван МИХАЈЛОВИЋ, бас (Сент Андреја, Мађарска, 27. XII 1912 – ?), четири разреда гимназије, у СНП од 28. V 1948. до 31. VIII 1951.
Јулијана МОГИН, алт (Нови Сад, 5. VIII 1918 – ?), Филозофски факултет у НСаду, у СНП од 1. V 1951. до 31. VIII 1965.
Ђорђе МОЛДОВАНОВИЋ (в)
Гордана МРКШИЋ, сопран (Нови Сад, 6. V 1937 –), Филозофски факултет, енглески језик и књижевност, у НСаду 1962, у СНП од 15. XI 1979. до 1. VII 1980.
Валерија НАЂ, сопран (Ада, 20. VI 1959 –), средња музичка школа, у СНП од 1. IX 1984.
Клара НАЂ-ДРАКУЛИЋ, алт (Нови Сад, 8. VIII 1944 – ?), средња музичка школа у НСаду, у СНП од 12. I 1976. до пензионисања, 30. XI 2011.
Вера НАОДОВИЋ, алт (Загреб, 31. I 1937 –), четири разреда основне школе, у СНП од 16. VIII 1959. до 15. VIII 1963. и од 16. IX 1969. до пензионисања, 31. III 1997.
Данило НИКОЛИЋ (в)
Драган НИКОЛИЋ, тенор, у СНП у сезони 1951/52.
Константин НИКОЛИЋ (в)
Зоран НИНКОВИЋ, баритон (Рума, 15. III 1957 – Нови Сад, 30. III 1984), машинска техничка школа у Руми 1976, у СНП од 15. I 1980. до смрти.
Вера НИЋИН, алт (Сурдук, Срем, 6. X 1929 – Нови Сад, 2. VII 2002), четири разреда гимназије у НСаду 1947, у СНП од 16. VIII 1961. до пензионисања, 5. II 1987.
Драгица НОВАКОВИЋ, сопран (Сомбор, 18. IV 1923 – ?) стручна продужна школа у НСаду 1939. и три разреда средње музичке школе у НСаду 1948, у СНП од 1. VIII 1947. до 1. IX 1957.
Марија НОВОТНИ, сопран (Зрењанин, 17. VIII 1946 –), први степен Музичке академије у Бгду 1968, у СНП од 11. XI 1968. до 30. XI 1970.
Бранка ОКЉЕША (в)
Вера ОЛЕАР, алт (Ђурђево, Бачка, 26. VI 1933 –), два разреда учитељске школе у Сремским Карловцима 1949. и два разреда средње музичке школе у НСаду 1951, у СНП од 15. X 1949. до 31. VII 1952.
Михаило ОНЕШЋУК (в)
Вера ОПАНЧАРЕВИЋ-ЧИРХ, алт (Нови Сад, 1921 – ?), мала матура у НСаду 1938. и два припремна разреда средње музичке школе у НСаду, у СНП од 20. II 1956. до 31. VIII 1958.
Радомир ПАВЛОВ, бас (Лок, Бачка, 1931 –), у СНП од 1. IX 1955. до 31. VIII 1956.
Григорије ПАЉЧИК, бас, у СНП у сезони 1946/47.
Шаролта ПАП-ФЕТАХОВИЋ, сопран (Нови Сад, 19. V 1948 –), два припремна разреда средње музичке школе у НСаду 1966, у СНП од 16. VIII 1971. до пензионисања, 30. XII 2012.
Милена ПАУНОВИЋ (в)
Драгомир ПЕРИЋ, тенор (Нови Бечеј, 8. I 1922 – ?), два разреда грађанске школе 1935, у СНП од 15. X 1951. до 31. VII 1952.
Марија ПЕТРОВИЋ-БРАЈКОВИЋ, сопран (Нови Сад, 25. I 1960 –), Музичка школа „Исидор Бајић“, Теоретски одсек, у НСаду 1979, у СНП од 4. VIII 1980. до пензионисања 1. IV 2021.
Милена ПЕТРОВИЋ, сопран, у СНП 1951.
Миодраг ПЕТРОВИЋ, тенор (Куманово,  Македонија, 10. XI 1919 – ?), осам разреда гимназије са матуром и жељезничко-саобраћајна школа, у СНП од 1. IV 1950. до 30. XI 1950.
Маргита ПИЛЦ-ПЕЛХЕ (в)
Етела ПИХА, сопран,  у СНП од 1. III 1953. до 31. X 1955.
Јосип ПОКА, тенор (Суботица, 23. VI 1925 –), гимназија у Суботици 1947, у СНП од 1. IX 1956. до пензионисања, 31. XII 1988.
Александар ПОЛЗОВИЋ, баритон (Нови Сад, 23. II 1925 – Нови Сад, 22. I 2012), четири разреда средње техничке школе и виша педагошка школа, у СНП од 1. VIII 1948. до 31. VIII 1951.
Милутин ПОЛОВИНА, тенор (Сремски Карловци, 22. IV 1940 –), српска православна богословија у Бгду 1961, у СНП од 1. IV 1969. до пензионисања, 31. III 2006.
Наталија ПОПОВ, алт, у СНП 1974.
Никола ПОПОВ, бас, у СНП 1964.
Александар ПОПОВИЋ, баритон, у СНП 1947.
Давид Дака ПОПОВИЋ (в)
Милица ПОПОВИЋ-ШУРЈАН, сопран (Сремски Карловци, 25. II 1953 –), основна школа, у СНП од 25. VIII 1975. до пензионисања, 30. XII 2012.
Јасна ПРОКИЋ-МИЛИВОЈЕВИЋ, сопран (Падеј, Чока, 24. III 1966 –), средња музичка школа, у СНП од 26. VIII 1985.
Александра ПРУДЊИКОВ (в)
Љуба РАДАЧИЋ, у СНП хонорарно од 3. X 1957. до 31. XII 1957.
Ангелина РАДВАЊ-МАДИЋ, алт (Нови Сад, 5. XII 1937 –), средња музичка школа у НСаду, у СНП од 16. VIII 1959. до 30. IX 1983.
Вјера РАДЕНКОВИЋ (в)
Бошко РАДУЛАШКИ, тенор (Нови Сад, 11. III 1960 –), средња школа за унутрашње послове, у СНП од 1. XI 1984. до 3. XII 1995.
Милорад РАЈИЋ, тенор (Стари Сивац, Сомбор, 27. VI 1912 – ?), осам разреда гимназије и Теолошки факултет у Бгду, у СНП од 15. IV 1949. до 31. VIII 1951.
Лајош РАЦ-САБО, баритон (Торњош, Бачка, 25. VIII 1938 – Нови Сад, 11. II 1992), седам разреда основне школе у Торњошу 1952, у СНП од 16. VIII 1963. до смрти.
Тереза РАЦ (в)
Милош РИСТИЋ, тенор (Велики Радинци, Сремска Митровица, 5. VI 1956 –), средња техничка школа, у СНП од 1. IX 1978.
Марија САВИЋ-ВОЈВОДИЋ (Петроварадин, 25. II 1961 –), средња музичка школа, у СНП од 15. IX 1981.
Арпад САРКА, бас (Вршац, 31. I 1956 – Нови Сад, 5. I 2021), школа ученика у привреди, у СНП од 1. XI 1984. до 15. I 1993.
Душан СЕКУЛИЋ (в)
Миомир СЕКУЛИЋ, бас (Сремски Карловци, 3. IV 1920 – ?), велика матура у Сремским Карловцима 1939, у СНП од 1. X 1951. до 31. XII 1953.
Јосип СКОТАК (в)
Бранкица СЛАДИЋ, алт (Сарајево, 20. VI 1955 –), Музичка школа, Теоретски одсек, у Сарајеву 1976, у СНП од 1. X 1980. до 13. III 2012.
Јован СРЕМЧЕВИЋ (в)
Јован СТАКИЋ, баритон (Тител, 12. XII 1919 – ?), гимназија са ВТИ у Нсаду и Правни факултет у Бгду, у СНП од 1. X 1948. до 30. XI 1949.
Љубица СТАКИЋ, алт (Љубљана, 30. IX 1919 – ?), осам разреда гимназије са ВТИ, у СНП од 1948. до 30. XI 1950.
Љиљана СТАНКОВ, алт (Житиште, 2. VII 1955 –), Музичка школа „Јосиф Маринковић“, Теоријски одсек, у Зрењанину 1975, у СНП од 8. VIII 1980. до 13. III 2012.
Милорад СТАНКОВ, баритон (Зрењанин, 24. IV 1955 –), Музичка школа „Јосиф Маринковић“, Теоријски одсек, у Зрењанину 1975, у СНП од 9. I 1981. до 1. XII 1984.
Терезија СТАНКОВИЋ, алт (Суботица, 13. VIII 1946 – Нови Сад, 23. III 2011), гимназија, у СНП од 5. XII 1973. до пензионисања, 30. XII 2001.
Живојин СТАНОЈЕВИЋ (в)
Војислав СТЕВИЋ, баритон (Тузла, 16. IV 1913 – Нови Сад, 18. VIII 1987), гимназија у Тузли 1932. и Правни факултет, у СНП од 15. XII 1950. до 30. IX 1952.
Снежана СТЕФАНОВИЋ-ЈАНКОВИЋ, сопран (Бачка Паланка, 6. VII 1957 –), Музичка школа „Исидор Бајић“, Теоретски одсек, у НСаду 1976, у СНП од 4. VIII 1980. најпре у Хору а затим нототекар.
Душица СТРАЈИН, сопран (Банатско Аранђелово, 13. IX 1928 –), средња музичка школа и Музичка академија у Бгду, у СНП од 1. IX 1956. до 31. I 1958.
Кузман ТАНКОСИЋ, бас (Нови Сад, 23. X 1914 – Нови Сад, 28. VI 1997), три разреда стручне продужне школе у Бгду 1938. у СНП од 1. IX 1948. до 31. X 1974.
Јелисавета ТАПАВИЧКИ, алт (Сремски Карловци, 1. VIII 1938 –), ВТИ у Сремским Карловцима 1956, у СНП од 16. VIII 1964. до 7. XII 1968.
Марија ТЕМУНОВИЋ, сопран (Суботица, 23. X 1928 –), учитељска школа у Суботици 1943, у СНП од 16. VIII 1959. до пензионисања, 8. V 1989.
Димитрије ТЕОДОРОВИЋ, тенор (Беочин, Срем, 19. X 1919 – ?), шест разреда богословије у Сремским Карловцима 1940, једна година Теолошког факултета и Правни факултет, у СНП од 18. IX 1948. до 31. VII 1952.
Емилија ТЕРЕК, сопран (Нови Сад, 8. I 1959 –), музичка академија, у СНП од 1. IX 1981. до 30. XI 1983.
Гизела ТЕРЧИЋ, у СНП хонорарно у сезони 1948/49.
Антал ТИРИ, бас (Врбица, Зрењанин, 25. II 1947 –), школа ученика у привреди, дрвопрерађивачка струка, у Сенти 1964, у СНП од 1. II 1981. до пензионисања, 1. I 2009.
Мирослав ТОДОРОВИЋ, бас (Аранђеловац, Србија, 19. II 1934 –), гимназија у Аранђеловцу 1955, у СНП од 15. XI 1955. до 28. III 1960. и од 2. III 1961. до пензионисања, 30. XI 1996.
Војислава ТОМИЋ, алт (Мошорин, Бачка, 8. IX 1917 – ?), трговачка академија у НСаду 1936, у СНП од 1. IX 1948. до 31. XII 1966.
Гордана ТОМИЋ, сопран (Земун, 26. V 1958 –), основна школа, у СНП од 1. I 1978. до 29. II 1980.
Мирјана ТОПЛАК (в)
Имре ТОТ, тенор (Сента, 24. II 1922 – Нови Сад, 3. XII 1994), два разреда стручне продужне школе у Старом Бечеју 1936, у СНП од 1. X 1960. до пензионисања, 31. VIII 1983.
Тереза ТРПИН-ШЕВЧИЋ, сопран (Суботица, 23. IX 1912 – ?), два разреда гимназије и нижа музичка школа, у СНП од 5. XII 1949. до 31. V 1950. и од 1. IX 1952. до 31. VIII 1959.
Ивана ТУЦАКОВ-КОВАЧЕВИЋ, сопран (Чуруг, 18. VIII 1956 –), Академија уметности, Одсек музичке уметности, Група за општу музичку педагогију, у НСаду 1979, у СНП од 1. II 1981.
Никола ЋИРИЛОВИЋ (в)
Александар ФАРКАШ, баритон (Бајша, Суботица, 8. X 1937 – Нови Сад, 28. III 2010), један разред средње музичке школе у Суботици 1960, у СНП од 1. IX 1965. до пензионисања, 31. I 2008.
Јожеф ФЕЈК (в)
Јурај ФЕРИК (в)
Катица ФИЛЕП-ФЕРЕНЦИ-СТРАЈНИЋ-ФИШТЕШ (в)
Људевит-Лајош ФЛАЈШМАН, тенор (Доња Лендава, Словенија, 8. V 1912 – ?), трговачка академија са ВТИ, у СНП од 1948. до 1950.
Силвија ФРАНЦ (в)
Јулија ХАРТИГ (в)
Аранка ХЕРЋАН-БОДРИЧ (в)
Стеван ХОЛИЧЕК (в)
Ержебет ХОРВАТ-ЗАГОРАЦ, сопран (Мужља, Зрењанин, 10. III 1957 –), Музичка школа „Јосиф Маринковић“, Теоријски одсек, у Зрењанину 1975, апсолвирала на Факултету музичке уметности, Одсек за општу музичку педагогију, у Бгду 1979, у СНП од 1. X 1980.
Ружена ХРУБИК, сопран (Гложан, Бачка Паланка, 4. VII 1933 –), НТИ, у СНП од 1. IX 1955. до 20. VI 1957.
Марта ХУЊАДИ, сопран (Нови Сад, 26. XI 1928 –), мала матура 1943. и један разред трговачке академије, у СНП од 11. II 1949. до 31. VIII 1958.
Милан ЦВЕЈАНОВИЋ (в)
Стеван ЦВЕЈИЋ, тенор (Нови Сад, 5. X 1921 – Нови Сад, 21. XI 2005), мала матура у НСаду 1938, у СНП од 1. IX 1964. до пензионисања, 30. XI 1981.
Миодраг ЦВЕТИЧАНИН, тенор (Пасјан, Гњилане, 20. I 1930 –), НТИ, у СНП од 1. IX 1960. до 31. X 1960.
Душан ЦВЕТКОВИЋ (в)
Антон ЦРЊАКОВИЋ (в)
Јованка ЦРЊАНСКИ (в)
Јелена ЧАЊИ-ШАФРАНЕК, сопран (Нови Сад, 2. IX 1924 – ?), четири разреда основне школе, ВТИ у НСаду, средња музичка школа у НСаду, у СНП од 1. IX 1952. до 31. VIII 1953.
Мирослав ЧОНКИЋ (в)
Нора ЧОНКИЋ, алт (Нови Сад, 16. I 1967 –), основна школа, у СНП од 1. XI 1984.
Иван ЏАМБАСОВИЋ, бас, у СНП од 1. II 1951. до децембра 1951.
Душан ШАТРИЋ (в)
Јелена ШЕВИЋ, сопран (Ада, Бачка, 5. VIII 1922 – Нови Сад, 27. XI 2007), гимназија у НСаду 1941. и средња музичка школа у НСаду 1944, у СНП од 1. IV 1948. до 1. IX 1949. и од 1. IX 1951. до 30. IX 1968.
Сергеј ШЕРЕМЕТИНСКИ, баритон, у СНП у сезони 1946/47.
Драгослав ШИЛИЋ, умро у НСаду 25. IX 1987. у СНП од ? до ?
Золтан ШТЕФКО, тенор (Нови Сад, 5. VII 1955 –), основна школа, у СНП од 1. XII 1981. до 2. X 1992.
Боривоје ШУГИЋ, тенор (Беочин, Срем, 1. XI 1937 – Беочин, 15. VII 2008), учитељска школа и Правни факултет, у СНП од 6. IV 1976. до пензионисања, 31. VIII 2001.

 Ј. М. и В. В.