ХЕТМАН (L’Hetman)

ХЕТМАН (L’Hetman) – драма у 5 чинова. Написао: Пол Дерулед. Прво извођење у Паризу, 2. II 1877, у нашој земљи 22. IV 1895. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 20. I 1896. у НСаду. Превео: Душан Л. Ђокић. – Рд. А. Лукић; А. Лукић (Фрол Герас), Д. Спасић (Стенко), М. Стојковић, к. г. (Демид), М. Николић (Мојсије), М. Марковић (Владислав IV), С. Филиповић (Шмул), К. Васиљевић (Галган), Ј. Душановић (Ремен), Ј. Тодосић (Павлук), С. Иваштанин (Кнез Осјецки), Л. Поповић (Граф Томницки), Т. Илић (Кнез Баквицки), С. Стефановић (Граф Ловња), М. Миловановић (Пољски официр), С. Бајин (Краљев козак), Владимир (Украјински козак), Ђ. Бакаловић (Донски козак), Т. Лукићка (Маруса), С. Бакаловићка (Микла), Д. Весићева (Пољска дворкиња). – Изведено 6 пута.

ЛИТ: Ј. Г(рчић), „Хетман“, драма у 5 чинова од Пола Деруледа, Браник, 1896, бр. 14, с. 1; (Ј.) Г(рчић), Хетман, Позориште, НСад, 1896, бр. 14-, с. 54-55; А-м, Српско народно позориште, Будућност, Вршац, 1896, бр. 50, с. 1.

В. В.