ХЕТ-ПЕТРОВИЋ Рудолф Србољуб

ХЕТ-ПЕТРОВИЋ Рудолф Србољуб – драмски глумац и редитељ (Београд, 1. I 1888 – Београд, 6. VII 1942). Завршио је пет разреда основне школе. Први пут је ступио на сцену 1908. у позоришту Љубе Рајчевића у Зајечару. Од 1910. до 1912. био је у путујућој дружини Петра Христилића, од 1912. до 1913. у Повлашћеном позоришту „Тоша Јовановић“, а од 1913. до 1914. у Градском позоришту у Битољу. У току Првог светског рата играо је у, тада војничком, позоришту „Тоша Јовановић“ од 1916. до 1918. у Солуну и Водену у Грчкој. Од 1918. до 1926. је био ангажован поново у Градском позоришту у Битољу, у сезони 1926/27. као глумац и редитељ у СНП у НСаду, 1927/28. по трећи пут у Битољу и од 1. IX 1928. до краја каријере радио је као глумац и сценарист у НП у Бгду. У младости је успешно тумачио сложене драмске и карактерне улоге у великом репертоару. У игру је уносио јак темперамент, лепу осећајност и смисао за подробну психолошку анализу. У зрелијем добу посветио се скоро искључиво дужностима сценаристе и повремено играо епизодне улоге. Супруга Мара и ћерка Нада удата Васиљевић такође су биле глумице.

РЕЖИЈЕ: Циганин, Зона Замфирова, Скамполо.

УЛОГЕ: Мане (Зона Замфирова), Тито Саки (Скамполо), Андрија (Ђидо), Брент (Пег, срце моје), Митке (Коштана), Младић (У новој кожи).

ЛИТ: П., „Нова кожа“ – СНП у Срем. Митровици, Застава, 7. XII 1926; А-м, Szinház – Kostana, Torontal, 7. V 1927; А-м, Skampolo, Torontal, 18. V 1927; М. Ст., „Скамполо“, Банатски гласник, Велики Бечкерек 1927, бр. 22, с. 2.

Б. С. С.