ХЕРЦЕНБЕРГЕР Александар

ХЕРЦЕНБЕРГЕР Александар – пијанист, корепетитор Опере (Нови Сад, 27. XI 1934 – Нови Сад, 2. X 2011). Завршио је један разред Средње музичке школе у Тузли 1951. Радио је у тузланском НП од 1. XI 1952. до 15. IV 1955, у Радио-Приштини од 1. V 1957. до 31. VIII 1958, Радио-НСаду од 1. XI 1958. до 30. VI 1959, НК у Осијеку од 1. IX 1959. до 31. VIII 1962, затим у угоститељским предузећима у Титограду и Јајцу од 1. XI 1962. до 15. VIII 1963, у НП у Суботици од 16. VIII 1963. до 31. VIII 1977. и у СНП од 1. IX 1977. до пензионисања, 28. II 1991. О свирцима Ромима немачког порекла објављена му је књига Сећање на Синте (тројезично, НСад 2006).

Ј. М.