ХЕРЦЕГ ВЛАДИСЛАВ

ХЕРЦЕГ ВЛАДИСЛАВ – трагедија у 5 чинова. Написао: Јован Суботић.

Праизвођење у СНП 14. XI 1861. у Вуковару. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – Н. Недељковић (Херцег Владислав), Д. Поповићева (Видосава), Д. Ружић (Кнез Воислав), Н. Зорић (Војвода). – Изведено 21 пут.

Премијера у СНП 11. II 1868. у Панчеву. – Л. Поповић (Херцег Владислав), Н. Зорић (Жупан Ђурађ), Д. Ружић (Кнез Воислав), А. Мишковићева (Кнез Озрен), М. Гргурова (Видосава), Н. Недељковић (Војвода Алтоман Рађеновић), Н. Рашић (Кнез Растислав Прибисалић), М. Бошњаковић (Кнез Ивко Воисалић), Д. Коларовић (Кнез Твртко Милатовић), К. Хаџић (Кнез Милета Семковић), П. Маринковић (Кнез Вукман Југовић), М. Суботић (Кнез Вукац, Јусуф-ага), М. Станишић (Кнез Санко), Л. Телечки (Синиша). – Изведено 3 пута.

БИБЛ: Ј. Суботић, Херцег Владислав, НСад 1863.

ЛИТ: Д. М., Србско народно позориште, Даница, 1861, бр. 34, с. 540, бр. 35, с. 558–559, 1862, бр. 4, с. 63, бр. 12, с. 201; А-м, У Земуну, 24. нов., Србски дневник, 27. XI 1862; А-м, У недељу, 5. маја: „Херцег Владислав“, представљене 2. и 4. радња, Србски дневник, 7. V 1863; А-м, Србско народно позориште, Даница, 1863, бр. 19, с. 302, бр. 21, с. 335, бр. 28, с. 448, бр. 34, с. 542, бр. 37, с. 592, бр. 42, с. 671, бр. 45, с. 718; А-м, У четвртак, 19. децембра, „Херцег Владислав“, Србски дневник, 24. XII 1863.

В. В.