ХЕРЦЕР Лудвиг (Ludwig Herzer)

ХЕРЦЕР Лудвиг (Ludwig Herzer) – аустријски оперетски либретист (Беч, 18. III 1872 – Сент Гален, Швајцарска, 17. IV 1939). На Медицинском факултету у Бечу је дипломирао и касније докторирао. Иако је био запослен као лекар, бавио се компоновањем и писањем опретских либрета. Заједно с Ф. Ленером написао је либрето за Лехарове оперете Фридерика (Friederike, 1928) и Свет је леп (Schön ist die Welt). У НП у НСаду је 1926. изведен његов ноктурно Морфијум (Morphium, 1921) а у СНП 1967. Лехарова оперета Земља смешка, (Das Land des Lächelns, 1929) за коју су либрето написали Х. Ф. Ленер и В. Леон.
В. Кч