ХАЦЕ Јосип (Josip Hatze)

ХАЦЕ Јосип (Josip Hatze) – композитор (Сплит, 21. III 1879 – Сплит, 30. I 1959). Студирао је музику на Конзерваторијуму у Пезару као ученик Пјетра Маскањија. Деловао је у Спллту као наставник музике и хоровођа. У току Другог светског рата приступио је народноослободилачком покрету и отишао у Египат, где је међу евакуисаним становништвом средњедалматинских острва основао велики мешовити хор и с њим наступао по болницама, логорима и радио-станицама пропагирајући партизанске борбене песме и композиције југословенских аутора. Од 1945. до смрти је поново живео и радио у Сплиту. Као композитор најбоља остварења је дао на подручју вокалне музике. Инструменталном музиком се уопште није бавио. Написао је 56 соло-песама, један балет и две опере (Адел и Мара и Повратак), те више кантата и хорова. Бавио се такође проучавањем и обрађивањем наших народних песама из свих крајева Југославије. У његовим делима долазе до изражаја утицаји италијанске веристичке опере и салонске романсе. Отуда и склоност ка меким, лирским елегичним расположењима, које кроз музику остварује чистом мелодијом веома погодном за певање, што је свакако утицај вишегодишњих студија у Италији. Х. се сматра једним од најистакнутијих представника наше вокалне музике првих деценија XX века. У Н-Оп је 1933. на репертоару била његова опера Адел и Мара.

М. Х.