ХАЧАТУРЈАН Арам Иљич (Арам Ильич Хачатурян)

ХАЧАТУРЈАН Арам Иљич (Арам Ильич Хачатурян) – јерменски композитор (Тбилиси, 6. VI 1903 – Москва, 1. V 1978). Још у раном детињству испољио је изузетну музичку обдареност. Међутим, музику је почео да студира тек као деветнаестогодишњак. На Конзерваторијуму у Москви учио је најпре виолончело и клавир, а затим композицију (код Мјасковског). Од 1951. радио је као професор Конзерваторијума у Москви. Близак јерменској и грузијској народној музици, Х. је своју уметност засновао на фолклорним мотивима Транскавказије, надовезујући свој стил на класичне традиције. Написао је већи број оркестарских дела, концерата за гудачке инструменте, клавирских композиција, хорова, и три балета, уз мање вокалне композиције и музику за неколико филмова. Обдарен снажном моћи асимилације и индивидуалног претапања, преобличавања свих усвојених елемената, у току своје стваралачке делатности изградио је један од најиндивидуалнијих музичких израза савремене совјетске музике. Важнија су му дела: две симфоније, концерти за клавир, виолину и виолончело и балети Гајане (са изразито популарном Игром сабљама) и Спартак. Сва његова значајнија дела привлаче богатством, нијансирањем и профињеношћу ритмике, преливањем и блиставошћу инструменталних боја, сочношћу оркестарског звука, изразитом певном линијом, увек апартном, високим техничким мајсторством и смелошћу хармоније. Х. је спадао у водеће совјетске композиторе. У СНП су 1956. извођени фрагменти из балета Гајане (са једним чином Лабудовог језера и једночиним балетом Мефисто)

М. Х.