ХАБРАМ Аранка

ХАБРАМ Аранка – власуљар-маскер-фризер, висококвалификована радница (Суботица, 11. II 1927 – Нови Сад, 17. V 2000). Завршила је занатску школу и положила испит за квалификовану фризерку 1944. у НСаду. Радила је код приватних мајстора и у берберско-фризерској задрузи у НСаду, а у СНП је дошла 1. XI 1957. и у њему остала до 31. XII 1960. Затим је радила као угоститељски радник у клубу синдикалне подружнице СНП и у угоститељском предузећу „Фрушка гора“ у НСаду. Поново је дошла у СНП 9. IV 1962. и у њему остала до пензионисања, 31. VIII 1980. Посећивала је часове и курсеве маскирања и власуљарства, па ју је Комисија за превођење у виша стручна звања у СНП 1971. унапредила у висококвалификованог власуљара-маскера-фризера. Била је бирана у Централни савет СНП и у разне стручне комисије, а успешно је сарађивала и са многим аматерским позориштима у Војводини.

Р. Б.