ГВОЗДЕНА ОБРАЗИНА (L’ homme au masque de fer)

ГВОЗДЕНА ОБРАЗИНА (L’ homme au masque de fer) – драма у 5 одељења. Написали: Огист Арну и Нарсис Фурније. Прво извођење у Паризу, у театру „Одеон“, 3. VIII 1831.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 19. XII 1868. у НСаду. Превео: Александар В. Поповић. Подела узета са плаката: 10. VII 1869. у Белој Цркви. – Н. Зорић (Лудвиг XIII), Л. Телечки (Добиње), П. Маринковић (Барон Достанж), М. Суботић (Патер Одоан, Лувоа), М. Петровић (Помпињан), Ђ. Лесковић (Лонеј, Официр, Бастиљски лекар), Ф. Иличић (Дуовник), Л. Лугумерски (Бувар, Официр), М. Србендић (Канцелар), К. Хаџић (Нерли), Влајковић (Ришељеов часник, Слуга, Еврар), Н. Недељковић (Гастон), Ј. Бајзова (Марија Достанжева, Марија Сансијева, Марија калуђерица), Д. Ружић (Сен-Мар), Д. Новићева (Госпођица Обријева), Ј. Поповићева (Госпа Ландријева), Љ. Зорићева (Тома), Ђ. Соколовић (Бастиљски капелан). – Изведено 6 пута.

Премијера у СНП 19. III 1872. у НСаду. – Н. Зорић (Лудвиг XIII), П. Брани (Добиње), А. Лукић (Барон Достанж), М. Суботић (Патер Одоан, Лувоа), Ј. Бунић (Помпињан, Слуга), М. Станчић (Лонеј, Еврар), Н. Рашић (Духовник краљичин),  Живковић (Бувар, Официр), Г. Пешић (Канцелар, Официр, Бастиљски лекар), К. Хаџић (Нерли), Ђ. Соколовић (Часник кардинала Ришељеа, Бастиљски капелан), Н. Недељковић (Гастон), Ј. Маринковићка (Марија Достанжева, Марија Сансијева, Марија калуђерица), Ђ. Лесковић (Сен-Мар), Л. Хаџићева (Госпођица Обријева), Ј. Поповићева (Госпа Ландријева), Љ. Зорићева (Тома). – Изведено 1 пут.

ЛИТ: Ф. О(беркнежевић), Наше народно позориште у Новоме Саду, Подлистак Заставе, 1869, бр. 9-10, с. 2; Ф. О(беркнежевић), Српско народно позориште, Матица, 1869, бр. 7, с. 139-143; А-м, „Гвоздена образина“, Позориште, НСад 1872, бр. 45, с. 183.

В. В.