ГРИЗИЈЕ Жорж Огист (Georges Auguste Grisier)

ГРИЗИЈЕ Жорж Огист (Georges Auguste Grisier) – драмски писац. Са Жилом Маријем (в) написао је комад Ја сам невин (Roger-la-Rocque, 1888), који је у ДНП извођен 1943.