ГРИЖА САВЕСТИ (Der Meineidbauer)

ГРИЖА САВЕСТИ (Der Meineidbauer) – комад за народ у 3 чина с певањем. Написао: Лудвиг Анценгрубер. Прво извођење у Бечу, 1871, у нашој земљи 5. III 1893. у СНГ Љубљана.

Прво извођење у Н-Оп 25. XII 1928. у Осијеку. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.