ГРИНВАЛД Алфред (Alfred Grünwald)

ГРИНВАЛД Алфред (Alfred Grünwald) – аустријско-амерички оперетски либретист (Беч, 16. II 1886 – Њујорк, 25. II 1951). Највише је радио са Јулијусом Брамером (в), са којим је написао и либрето за Калманову оперету Бајадера, коју је НП у НСаду извело 1923. Био је пријатељ и са либретистом Фрицом Ленером (в), са којим је коаутор два оперетска либрета изведена у новосадском театру (оба на музику Пала Абрахама): у Н-Оп је 1934. изведено дело Викторија и њен хусар (Viktoria und ihr Husar), а у СНП 1970. Бал у Савоју (Ball im Savoy).

В. В.