ГОСПОЂА СА СУНЦОКРЕТОМ

ГОСПОЂА СА СУНЦОКРЕТОМ – сан млетачке ноћи – триптихон. Написао: Иво Војновић. Прво извођење 25. V 1912. у ХНК Згб.

Прво извођење у НП у НСаду 30. IX 1920. – Рд. Е. Надворник; М. Вера, к. г. (Она), В. Јовановић (Витале Малипијеро), Д. Спасић (Кандиано), Д. Сотировић (Граф), Б. Николић (Гољуков), К. Васиљевић (Крашемски), Л. Краус (Краљица од Голконде), Ј. Стојчевић (Барон ван дер Нот), М. Тодосићка (Прва седа дама), Љ. Динићка (Друга седа дама), Д. Васиљевићка (Леди Ефинш), С. Ленска (Мис Бела), М. Х.-Динић (Лорд Ебисиди), Р. Алмажановић (Виконт Џајклем), П. Рајичићка (Црна плереза), Р. Кранчевићка (Бела плереза), М. Душановић (Први господин), В. Виловац (Други господин), С. Савић (Трећи господин, Стари Рус с наочарима), Д. Матејићка (Фрау фон дер Таубе), П. Јовановић (Хер фон дер Таубе), З. Душановићка (Руска универзитарка), Ј. Силајџић (Млади Рус у блузи), Д. Петровићка (Плавокоса девојка), С. Дружинић (Лакеј). – Изведено 2 пута.

Премијера у НП у НСаду 3. X 1925. – Рд. Ј. Гец; И. Прегарц (Она), Д. Врачаревићка (Краљица од Голконде), Ј. Равскаја (Леди Ефџис), Д. Петровићка (Мис Бела, Једна плавокоса девојка), Д. Матејићка (Прва седа дама), В. Јовановићка (Друга седа дама), Ј. Вујићева (Фрау фон дер Таубе), Е. Микулићева (Црна плереза), Р. Кранчевићка  (Бела плереза), Ј. Матићева (Руска студенткиња), П. Кокотовић (Витале Малипијеро), М. Васић (Кандиано), Д. Биљуш (Гољуков), Ј. Гец (Крашемски), Л. Лазаревић (Гроф Јекатерински), М. Вебле (Барон ван дер Нот), Парошки (Виконт Џајклем), С. Писек (Хер фон дер Таубе), Р. Летић (Лорд Абисиди), Б. Чолић (Први младић у смокингу), К. Клеменчић (Други младић у смокингу), Н. Дивјак (Трећи младић у смокингу), Г. Миковић (Млади Рус у блузи), И. Михаиловић (Стари Рус с наочарима), М. Степановић (Први лакеј), С. Продановић (Други лакеј). – Изведено 13 пута.

Прво извођење у СНП 7. I 1934. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено да су у представи учествовали: И. Петри, Р. Ђурић. – Изведено 2 пута.

БИБЛ: Иво Војновић, Госпођа са сунцокретом, Згб 1912.

ЛИТ: А-м, Сан млетачке ноћи, Застава, 1920, бр. 221, с. 2-3; А-м, „Госпођа са сунцокретом“, Застава, 1920, бр. 224, с. 3; А-м, „Госпођа са сунцокретом“ од И. Војновића, Застава, 1925, бр. 221, с. 3; П. Р., „Госпођа са сунцокретом“ од Ива Војновића, Застава, 1925, бр. 224, с. 2; (Б. Ј.), Позориште, Нови Сад, 1925, бр. 22, с. 6-7; А-м, „Госпођа са сунцокретом“, Застава, 1926,  бр. 270, с. 3; А-м, Војновићева „Госпођа са сунцокретом“, Нови Сад, 1934, бр. 1, с. 6.

В. В.