ГОСПОЂЕ И ХУСАРИ (Damy i huzary)

ГОСПОЂЕ И ХУСАРИ (Damy i huzary) – весела игра у 3 радње. Написао: Александар Фредро. Прво извођење у Лавову, 18. XI 1825, у нашој земљи 13. XII 1849. у Друштву добровољаца у Згбу.

Прво извођење у СНП 3. III 1864. у НСаду. Са немачког превео: Лаза Телечки. – Подела узета са плаката представе одржане 27. IX 1866. у Земуну: Л. Телечки (Мајор), С. Андријевић (Ритмајстор), П. Маринковић (Капелан војнички), М. Цветић, М. Станишић (Лајтнант Едмунд), Д. Ружићка (Госпођа Оргонова), М. Рашићка (Госпођа Динтерова), Љ. Коларовићка, М. Гргурова (Госпођица Амелија), С. Поповићева (Софија), М. Недељковићка (Лиза), М. Брнићева (Мина), А. Мишковићева (Сузана), М. Бошњаковић (Мартин), К. Хаџић (Јован). – Изведено 21 пут.

Премијера у СНП 26. IV 1877. у НСаду. – А. Сајевић (Мајор), Н. Зорић (Ритмајстор), С. Бошковић (Лаћман Едмунд), С. Рајковић, к. г. (Капелан војнички), Д. Ружићка (Оргонова), Ј. Поповићева (Динтерова), Ј. Сајевићка (Амалија), Л. Хаџићева (Софија), М. Рајковићка, к. г. (Лиза), Љ. Зорићева (Мина), Б. Хаџићева (Сузана), Н. Рашић (Мартин), Јуришић (Јован). – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 1/14. XII 1909. – Рд. М. Марковић; А. Лукић (Мајор), К. Васиљевић (Ритмајстер), М. Матејић (Лаћман Едмунд), Р. Спиридоновић (Војнички капелан), М. Тодосићка (Г-ђа Оргонова), Д. Николићка (Г-ђа Динтерова), Д. Васиљевићка (Г-ђица Амалија), О. Освалдова (Софија), Р. Кранчевићка (Лиза), М. Јосићева (Мина), Л. Нишлићка (Сузана), С. Стефановић (Мартин), Ј. Антонијевић (Јован) – Изведено 4 пута.

ЛИТ: Т., Србско народно позориште, Напредак, 21. I 1865, бр. 6; А-м, Госпође и хусари, Позориште, НСад 1. V 1877, бр. 21; W. Kot, Dramat polski na scenach chorwackich i serbskich do roku 1914, Краков 1962, с. 68-70.

В. Кт