ГОСПОЂА С КАМЕЛИЈАМА (La dame aux camelias)

ГОСПОЂА С КАМЕЛИЈАМА (La dame aux camelias) – драма у 5 чинова. Написао: Александар Дима Син. Прво извођење у Паризу, 2. II 1852, у нашој земљи 1. I 1863. у ХНК Згб.

Прво извођење у НП у НСаду 9. XI 1923. Превео: Душан Л. Ђокић. – Рд. Б. Војновић; М. Таборска, к. г., К. Цветковићка (Маргарита Готје), Д. Матејићка (Приданса), Љ. Јовановићева (Нанина), М. Дубајићка (Нишета), Р. Кранчевићка (Олимпија), З. Душановићка (Анаис), Д. Спасић (Жорж Дивал), В. Драгутиновић, к. г., Р. Веснић (Арман Дивал), М. Х.-Динић (Гроф де Жире), М. Душановић (Варвиљ), К. Васиљевић (Доктор), Л. Лазаревић (Гастон), Ј. Стојчевић, Д. Величковић (Сен Годен), Стеван Јовановић (Густав), Љ. Стојчевић (Артур), Д. Кременовић, С. Савић (Слуга Маргарите Готје), Ј. Силајџић (Слуга Сен-Годенов),  Д. Бајић (Носач). – Изведено 5 пута.

Прво извођење у БНП СДб 19. I 1935. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – рд. Ј. Ракитин, сц. В. Жедрински; Д. Дугалић-Недељковић (Маргарита Готје), М. Милошевић (Арман Дивал), Н. Урбанова, Пауновићева, Л. Хасова, З. Душановићка, Д. Гошић, В. Старчић, В. Јовановић, Н. Јовановић, М. Живановић, Поповић, В. Бошковић, М. Мирковић. – Изведено 2 пута.

БИБЛ: Александар Дима, Дама с камелијама, прев. Марко Цар, Дубровник 1883.

ЛИТ: А-м, „Госпођа с камелијама“, Застава, 1924, бр. 98, с. 3; С. Д(инчић), Премијера „Госпође с камелијама“ од А. Диме-Сина, Југословенски дневник, 1935, бр. 16, с. 4.

В. В.