ГАЛЕ Луј (Louis Gallet)

ГАЛЕ Луј (Louis Gallet) – француски писац и либретиста (Валенс, 1835 – 1898). Писао је романе, драме, путописе и оперска либрета. По поеми Namouna Алфреда де Мисеа написао је либрето за Бизеову комичну оперу Ђамилех (Djamileh), која је у НП у НСаду премијерно изведена 1921.

В. В.