ГАЛАЦ Ђуро

ГАЛАЦ Ђуро – правник, књижевник, књижевни критичар и преводилац (Осијек, 26. IV 1848 – Загреб, 5. III 1890). Отац Драгутин био је књижевник. Основну школу и гимназију завршио је у Пожеги, а студије права у Згбу. Бавио се адвокатуром; био је немирног и напредног духа; писао је о реалистичком и натуралистичком роману и о позоришту; објављивао је новеле, политичке чланке, фељтоне и критике у „Виенцу“, „Народним новинама“ и „Хрватској вили“ (1880-1884). Преводио је са руског и немачког. Његов превод Мозеровог Библиотекара изведен је у СНП 1884.

ЛИТ: Ј. Пасарић, Гиуро Галац, Виенац, 1890, бр. 10, с. 159; А-м, Ђуро Галац, Домаћи пријатељ, 1890, бр. 9, с. 6; А. Харамбашић, Горка истина. Успомени побратима Гјуре Галца, Хрватска вила, 1890, бр. 269; Л. (Марковић) М(ргу)д, „Библиотекар“, шаљива игра у четири чина. Написао Г. Мозер, превео Галац, Браник, 1904, бр. 296, с. 3; (Ј.) Г(рчић), Библиотекар, Позориште, НСад 1904, бр. 44, с. 239.

В. В.