ГАЛИНА Ђачинто (Giacinto Gallina)

ГАЛИНА Ђачинто (Giacinto Gallina) – италијански драмски писац (Венеција, 31. VII 1852 – Венеција, 13. II 1897). Сматрају га највећим комедиографом венецијанског театра после Голдонија. Почео је као двадесетогодишњак – његове прве комедије је дотеривала и изводила венецијанска позоришна компанија „Моро Лин“. До 1880. написао их је петнаестак, а затим следи једанаестогодишња пауза у његовом списатељском раду. Од 1891. поново се јавља са комедијама, овог пута зрелијим, у једном другом маниру, са особеностима Г. личности. Најпознатије његове комедије су: Хипокризија (1870), Амбиције једног радника (1871), Сви у поље! (1876), Тако ти је то у свету, дете моје (1880), Без компаса (1897). Г. комедија Тако ти је  то у свету, дете моје (Cosi va il mondo, bimba mia) изведена је у СНП 1901.

В. В.