АНРИОН Пол (Paul Henrion)

АНРИОН Пол (Paul Henrion) – француски композитор и либретист (Париз, 20. VII 1819 – Париз, 24. X 1901). Започео је као часовничар; затим је био глумац, а касније је учио клавир и хармонију. Стекао је велику популарност као композитор романси. Објавио их је много, а већину је сам и певао. Бирао је углавном лаке и допадљиве текстове. Када је романса почела излазити из моде, посветио се оперети. Написао је око 1200 романси и песама. Био је саоснивач и председник Друштва аутора и композитора Француске. А. је писац либрета за оперету Лепа Галатеја (муз. Франц Супе), коју је СНП извело 1886.

В. Кч.