АНФИСА

АНФИСА (Анфиса) драма у 3чина с предигром. Написао: Леонид Николајевич Андрејев. Прво извођење у Театру Њезлобина у Москви 1910, у нашој земљи 17. IX 1920. у СНГ Љубљана.

Прво извођење у Н-Оп 12. V 1928. у Сомбору. Преводилац непознат. Архива СНП не раполаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: рд. Л. Мансвјетова; Л . Мансвјетова (Анфиса), А. Гавриловић (Фјодор Иванович), В. Хладић, Т. Танхофер, М. Аћимовић, М. Гавриловићка, И. Бранковић-Танхофер, З. Вуксан-Барловић. Изведено 6 пута.

ЛИТ: С. С(екулић) Ц(еца), Новосадско-осјечко позориште у Сомбору, Застава, 1928, бр. 114, с. 4; Ј. Debreceni, Anfisa, Bácsmegyei Napló, 1928, бр. 9, с. 164.

В. В.