АНСЕЛО Жак-Арсен-Франсоа-Поликарп (Jacques-Arsène-François-Polycarpe Ancelot)

АНСЕЛО Жак-Арсен-Франсоа-Поликарп (Jacques-Arsène-François-Polycarpe Ancelot) – француски драмски писац (Авр, Француска, 9. I 1794 – Париз, Француска, 7. IX 1854). Образовао се у родитељској кући, где је негован култ Расина. Као драмски писац представио се 1816. трагедијом Warcbeck и следећих неколико г. објављивао је трагедије у стиху: Louis IX (1819), Le Maire du Palais (1823), Fiesque (1824) и друге, али је највише успеха постигао водвиљима: Léontine (1831), Madame Dubarry (1833), Madame Duchâtelet (1833). У Н-Оп је 1934. изведена његова Мадам Дибари.

В. В.